ศูนย์ CIC ภูเก็ต สะพานหิน เสริมทักษะครูด้วยการออบแบบสื่อการสอนผ่านเกมกระดาน

ศูนย์ CIC ภูเก็ต สะพานหิน เสริมทักษะครูด้วยการออบแบบสื่อการสอนผ่านเกมกระดาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต ( Creativity & Innovation Center) จัดโครงการเสริมทักษะครูสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านเกมกระดาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวพร เจริญทิพากร จากโรงเรียนกวดวิชาและภาษานันทสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรมคุณครูในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 38 คน


การอบรมตลอด 1 วัน ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างกระบวนความคิดของครูผู้สอน ด้วยการนำบทเรียนจากหนังสือมาประยุกต์ให้เป็นเกมกระดาน บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ Active Learning เปิดมุมมองการสอนอย่างสร้างสรรค์ และสามารถประเมินผลและมีตัวชี้วัดภายหลังการเล่นเกมได้ ทั้งนี้ยังร่วมวิเคราะห์การนำบทเรียนมาประยุกต์เป็นเกมให้สอดคล้องแผนการสอนของคณะครู ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมผลิตเกมกระดานบนพื้นฐานบทเรียนได้จริง นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคุณครูและรูปแบบการเรียนการสอนที่ดึงดูดผู้เรียนได้ในอนาคต

ทั้งนี้ บอร์ดเกม หรือ เกมกระดาน เป็นเกมประเภทหนึ่งที่เล่นกันบนโต๊ะหรือบนพื้นที่กว้างๆโล่งๆ โดยที่สามารถเล่นได้ตั้งแต่คนเดียวจนถึงหลายๆคน สำหรับที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานานก็คือ ก็คือ Monopolyหรือ เกมมหาเศรษฐี โดยได้พัฒนามากขึ้นจนเกิดเกม ซึ่งปัจจุบันเกมกระดานนอกจากจะสนุกสนานแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในทางการศึกษาได้ เช่น ฝึกภาษา การคำนวน การวางแผน คิดวิเคราะห์ได้อีกด้วย

Related Post

4 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ในการเลือกเช่ารถบัสนักเรียนเพื่อไปทัศนศึกษา

4 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ในการเลือกเช่ารถบัสนักเรียนเพื่อไปทัศนศึกษา

การเดินทางไปทัศนศึกษาของเหล่านักเรียนหรือนักศึกษาในปัจจุบันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะพวกเขาต้องการที่จะเปิดโลกเพื่อการค้นหาความรู้ที่หลากหลาย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.