ศูนย์ CIC ภูเก็ต สะพานหิน เสริมทักษะครูด้วยการออบแบบสื่อการสอนผ่านเกมกระดาน

ศูนย์ CIC ภูเก็ต สะพานหิน เสริมทักษะครูด้วยการออบแบบสื่อการสอนผ่านเกมกระดาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต ( Creativity & Innovation Center) จัดโครงการเสริมทักษะครูสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านเกมกระดาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวพร เจริญทิพากร จากโรงเรียนกวดวิชาและภาษานันทสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรมคุณครูในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 38 คน


การอบรมตลอด 1 วัน ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างกระบวนความคิดของครูผู้สอน ด้วยการนำบทเรียนจากหนังสือมาประยุกต์ให้เป็นเกมกระดาน บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ Active Learning เปิดมุมมองการสอนอย่างสร้างสรรค์ และสามารถประเมินผลและมีตัวชี้วัดภายหลังการเล่นเกมได้ ทั้งนี้ยังร่วมวิเคราะห์การนำบทเรียนมาประยุกต์เป็นเกมให้สอดคล้องแผนการสอนของคณะครู ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมผลิตเกมกระดานบนพื้นฐานบทเรียนได้จริง นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคุณครูและรูปแบบการเรียนการสอนที่ดึงดูดผู้เรียนได้ในอนาคต

ทั้งนี้ บอร์ดเกม หรือ เกมกระดาน เป็นเกมประเภทหนึ่งที่เล่นกันบนโต๊ะหรือบนพื้นที่กว้างๆโล่งๆ โดยที่สามารถเล่นได้ตั้งแต่คนเดียวจนถึงหลายๆคน สำหรับที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานานก็คือ ก็คือ Monopolyหรือ เกมมหาเศรษฐี โดยได้พัฒนามากขึ้นจนเกิดเกม ซึ่งปัจจุบันเกมกระดานนอกจากจะสนุกสนานแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในทางการศึกษาได้ เช่น ฝึกภาษา การคำนวน การวางแผน คิดวิเคราะห์ได้อีกด้วย

Related Post

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

เมื่อเร็วๆนี้ คุณธนกฤต ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.