โครงการให้ความรู้เส้นทางอาชีพ โดยศูนย์ CIC ภูเก็ต

โครงการให้ความรู้เส้นทางอาชีพ โดยศูนย์ CIC ภูเก็ต

โครงการให้ความรู้เรื่องเส้นทางอาชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ในหัวข้อ How to X-Man ได้รับเกียรติจาก นายธนรัตน์ กิตยาการ หรือ ดีเจแมน ดีเจ พิธีกรและวิทยากร ร่วมถ่ายทอดประสบการจริงและให้ความรู้ แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตระดับประถมปลายถึงมัธยมต้น จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน


กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง และเตรียมความพร้อมในการเลือกเรียนเพื่อไปสู่อาชีพที่ตั้งใจ โดยกิจกรรมจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของวิทยากรตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็ก จุดเริ่มต้นของการเรียน การเลือกลงมือทำในสิ่งที่ชอบและเรียนในสิ่งที่ไม่ถนัด ปัญหาอุปสรรคด้านสุขภาพ การแข่งขันในแวดวงอาชีพ การเดินทางสู่ความสำเร็จด้วยตนเอง บนพื้นฐานความอดทน ไม่ท้อถอย และบทบาทของแต่ละอาชีพของวิทยากร อาทิ ครีเอทีฟ ไดเรคเตอร์ นักพูด ดีเจ พิธีกร วิทยากร นักร้อง นักแสดง ครู เชฟ นักทำงานเพื่อสังคมและผู้บริหาร บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ตลอด 3 ชั่วโมง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.