นายกเทศบาล ต.แม่สาย เยี่ยมศูนย์ CIC ภูเก็ต

นายกเทศบาล ต.แม่สาย เยี่ยมศูนย์ CIC ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงรายและคณะ เยี่ยมชมการทำงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) Phuket Creativity & Innovation Center พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกล่าวชื่นชมในการทำงานของศูนย์ CIC ภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลนครภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในด้านการให้โอกาสการเข้าถึงความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรม อีกทั้งการให้ความสำคัญกับเยาวชน นับเป็นพื้นฐานสำคัญสู่การพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดและประเทศต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: