ศูนย์ CIC ภูเก็ต ผนึกกำลัง NILC-Noah Innovative Learning Center

ศูนย์ CIC ภูเก็ต ผนึกกำลัง NILC-Noah Innovative Learning Center

คณะผู้บริหาร NILC – Noah Innovative Learning Center ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ นำโดย นายอุดมพร วงศ์บุษราคัม Chief Executive officer. ดร.วรศักดิ์ รงค์เดชประทีป BOARD OF CONSULTANT. นายชนะ ปิยนันทวารินทร์ Senior Product Manager นายนพพร อินสว่าง Managing Director น.ส. ณัฏฐกานต์ ธรรมสุนทร เจ้าของเพจ SPEAKING.co.th‬‬ นายชวลิต ตั้งตระกูลอุดม กูรูนักปั้นเพจแบบออกานิค ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Value Viral Content เข้าเยี่ยมชมศูนย์ CIC ภูเก็ต พร้อมหารือถึงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนภูเก็ต โดยเน้นให้ความสำคัญกับการรู้จักความถนัดของตนเอง เพื่อนำไปต่อยอดในการก้าวสู่การเลือกเรียนต่อในสถาบันการศึกษาหรือเส้นทางอาชีพ อย่างมีทักษะและประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ได้นำเสนอการนำแอพลิเคชั่นค้นหาตัวตน Self-finding มาเป็นเครื่องมือช่วยประมวลผล ผ่านการตอบคำถามในอแพลิเคชั่น โดนคาดว่า ศูนย์ CIC ภูเก็ต และ NILC จะนำมาทำการทดสอบกับเยาวชนภูเก็ตเป็นที่แรก เพื่อรองรับ Phuket Smart City
การหารือในครั้งได้มี นายขจรศักดิ์ เรียนดารา ประธานกรรมการนโยบาย ดร.สวพร เจริญทิพากร คณะกรรมการนโยบาย นายวิโรจน์ ภู่ต้อง ผู้อำนวยการ และนายชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน ( Creativity & Innovation Center)

Related Post

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

ด้วยรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี จึงส่งผลให้การใช้ชีวิตและการทำงานเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.