ศูนย์ CIC ภูเก็ต ผนึกกำลัง NILC-Noah Innovative Learning Center

ศูนย์ CIC ภูเก็ต ผนึกกำลัง NILC-Noah Innovative Learning Center

คณะผู้บริหาร NILC – Noah Innovative Learning Center ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ นำโดย นายอุดมพร วงศ์บุษราคัม Chief Executive officer. ดร.วรศักดิ์ รงค์เดชประทีป BOARD OF CONSULTANT. นายชนะ ปิยนันทวารินทร์ Senior Product Manager นายนพพร อินสว่าง Managing Director น.ส. ณัฏฐกานต์ ธรรมสุนทร เจ้าของเพจ SPEAKING.co.th‬‬ นายชวลิต ตั้งตระกูลอุดม กูรูนักปั้นเพจแบบออกานิค ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Value Viral Content เข้าเยี่ยมชมศูนย์ CIC ภูเก็ต พร้อมหารือถึงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนภูเก็ต โดยเน้นให้ความสำคัญกับการรู้จักความถนัดของตนเอง เพื่อนำไปต่อยอดในการก้าวสู่การเลือกเรียนต่อในสถาบันการศึกษาหรือเส้นทางอาชีพ อย่างมีทักษะและประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ได้นำเสนอการนำแอพลิเคชั่นค้นหาตัวตน Self-finding มาเป็นเครื่องมือช่วยประมวลผล ผ่านการตอบคำถามในอแพลิเคชั่น โดนคาดว่า ศูนย์ CIC ภูเก็ต และ NILC จะนำมาทำการทดสอบกับเยาวชนภูเก็ตเป็นที่แรก เพื่อรองรับ Phuket Smart City
การหารือในครั้งได้มี นายขจรศักดิ์ เรียนดารา ประธานกรรมการนโยบาย ดร.สวพร เจริญทิพากร คณะกรรมการนโยบาย นายวิโรจน์ ภู่ต้อง ผู้อำนวยการ และนายชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน ( Creativity & Innovation Center)

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.