ศูนย์ CIC ภูเก็ต จัดค่ายเยาวชนร่วมกับมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย

ศูนย์ CIC ภูเก็ต จัดค่ายเยาวชนร่วมกับมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน ร่วมกับมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย นำโดยนายแสวง ขาวลา ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้กับเยาวชนจำนวน 80 คน อายุระหว่าง 3-18 ปี โดยมีนายชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ ผู้จัดการศูนย์ CIC ภูเก็ต ให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ศูนย์ CIC ภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กเล็กอายุ 3-9 ปี และกลุ่มเด็กโต อายุ 10-18 ปี เพื่อร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย โดยกลุ่มเด็กโต มีการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานด้านการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลเนตเวิร์คอย่างสร้างสรรค์ และฐานกิจกรรม ประกอบด้วย การประดิษฐ์โฮโลแกรม 3 มิติ การเล่นบอร์ดเกม และชมเทคโนโลยี VR ทางด้านกลุ่มเด็กเล็ก จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านจินตนการและกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ระบายสีและชมผลงานแบบมีชีวิตด้วยเทคโนโลยี AR เล่นเกมจาก TK park เกมคอมพิวเตอร์เสริมทักษะ ประกอบหุ่นโมเดลกระดาษ และชมภาพยนตร์การ์ตูน เป็นบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ตลอด 1 วันเต็ม

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.