ศูนย์ CIC ภูเก็ต จัดค่ายเยาวชนร่วมกับมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย

ศูนย์ CIC ภูเก็ต จัดค่ายเยาวชนร่วมกับมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน ร่วมกับมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย นำโดยนายแสวง ขาวลา ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้กับเยาวชนจำนวน 80 คน อายุระหว่าง 3-18 ปี โดยมีนายชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ ผู้จัดการศูนย์ CIC ภูเก็ต ให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ศูนย์ CIC ภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กเล็กอายุ 3-9 ปี และกลุ่มเด็กโต อายุ 10-18 ปี เพื่อร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย โดยกลุ่มเด็กโต มีการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานด้านการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลเนตเวิร์คอย่างสร้างสรรค์ และฐานกิจกรรม ประกอบด้วย การประดิษฐ์โฮโลแกรม 3 มิติ การเล่นบอร์ดเกม และชมเทคโนโลยี VR ทางด้านกลุ่มเด็กเล็ก จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านจินตนการและกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ระบายสีและชมผลงานแบบมีชีวิตด้วยเทคโนโลยี AR เล่นเกมจาก TK park เกมคอมพิวเตอร์เสริมทักษะ ประกอบหุ่นโมเดลกระดาษ และชมภาพยนตร์การ์ตูน เป็นบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ตลอด 1 วันเต็ม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: