มูลนิธิล็อกเซี่ยนก๊ก จัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน

มูลนิธิล็อกเซี่ยนก๊ก จัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน

เมื่อคืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ที่อุทยานอาหารไทนาน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนสู่วัฒนธรรมโลก โดยมี นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิล็อกเซี่ยนก๊ก และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เป็นประธานเปิดงาน นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายหวัง ซ่านเฟิน กลศุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา นายหวัง เจี๋ย รองประธานกรรมการบริหารสมาคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิล็อกเซี่ยนก๊ก และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการร่วมฉลองวันตรุษจีน เนื่องในโอกาสปีมังกรทอง ซึ่งการแสดงต่างๆ ภายในงาน นำเสนอโดยสำนักงานกิจการประสานงานโพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมอบความสุขให้แก่ชาวจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ในนามของมูลนิธิล็อกเซี่ยนก๊ก และสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนองค์กร สมาคมต่างๆ ของภูเก็ต ต้องขอขอบคุณท่านหวัง ซ่านเฟิน กลศุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา และหัวหน้าคณะการแสดง ท่านหวัง เจี๋ย เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมจีนมาเผยแพร่ให้แก่ชาวภูเก็ต

มูลนิธิล็อกเซี่ยนก๊ก จัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน

สำหรับมูลนิธิล็อกเซี่ยนก๊ก เป็นมูลนิธิที่มีชื่อเสียงในด้านการสนับสนุนการศึกษาภาษาจีนมากว่า 100 ปี ปัจจุบันบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว และโรงเรียนหัวเฉียวภูเก็ตไทยหัวอินเตอร์ สำหรับโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เป็นมรดกทางการศึกษาภาษาจีนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของประเทศไทย ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างพื้นฐานไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับการบ่มเพาะที่มีคุณภาพ ในการนี้มูลนิธิล็อกเซี่ยนก๊กภูเก็ต และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีน ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีนจังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนหัวเฉียวภูเก็ตไทยหัวอินเตอร์ เพื่อยกระดับการศึกษาภาษาจีนให้ลูกหลานชาวภูเก็ตสามารถก้าวไกลได้ต่อไป โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้แสดงออกถึงมิตรภาพอันงดงามระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวจีน อีกทั้งได้ร่วมกันต้อนรับคณะผู้แสดงอย่างอบอุ่น ตลอดจนส่งเสริมมิตรภาพไทยจีนให้ยั่งยืน และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมการแสดงของจีนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Related Post

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตสัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตสัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.