ภูเก็ตไบค์วีค 2559 (ครั้งที่ 22)

ภูเก็ตไบค์วีค 2559 (ครั้งที่ 22)

PHUKET BIKE WEEK

เตรียมเปิดประตูต้อนรับผู้รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์จากทั่วโลกกว่า 50,000 คน สู่ไข่มุกแห่งอันดามัน เพื่อร่วมฉลอง
ครบรอบปี ที่ 22 ของงาน ภูเก็ตไบค์วีค 2559 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ตำนานการขับขี่ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน” และเพื่อร่วมสืบทอดประเพณีสงกรานต์ปี ใหม่ของไทย สู่สายตานักขับขี่นานาชาติและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนงานภูเก็ตไบค์วีค 2559 (PHUKET BIKE WEEK 2016″ASEAN RIDE TOGETHER”) ครัง้ ที่ 22 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 8 -10 เมษายน 2559 ณ สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง และในวันที่ 15 -16 เมษายน 2559 ณ ลานอนุภาษ อ.เมือง จ.ภูเก็ตโดยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมภูเก็ตไบค์วีค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง ชมรมผู้รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ต และนิตยสารไรด์ไทยแลนด์ในปีนี้ จะมีขบวนบิ๊กไบค์นานาชาติ ในพิธีเปิดสุดแสนยิ่งใหญ่ รวมถึงกิจกรรมเพื่อเอาใจชาวสองล้ออย่างมากมาย อาทิเช่น โชว์รถมอเตอร์ไซด์สะสม ราคาแพงหาดูได้ยาก ของผู้มีชื่อเสียงในประเทศไทย การประกวดรถมอเตอร์ไซค์ ประเภท รถคลาสสิค รถคัสตอม ประกวดรอยสัก ประกวดมิสภูเก็ตไบค์วีค การจัดขบวนขับขี่นานาชาติท่องเที่ยวผ่าน ย่านเมืองเก่าและหาดป่าตอง การส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย การจัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนและเพื่ออนุรักษ์ปะการังของทะเลอันดามัน การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชาวไทยและต่างประเทศ การออกบูธจากชมรมนักขับขี่จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนิเซีย กัมพูชา บูธสินค้าและอุปกรณ์ตกแต่งมอเตอร์ไซค์มากมาย และงานเลีย้ งอาหารค่ำต้อนรับแขกคนสำคัญจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และเพื่อนนักขับขี่จากชมรมต่างๆที่เดินทางมาจากทุกมุมโลก เพื่อมาร่วมสร้างตำนานการรวมตัวของชาวไบค์เกอร์ในปีนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้งานนี้เป็น “งานมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย” และเพื่อเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม สังคมของไทย ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และร่วมกันส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจร รวมถึงการจัดกิจกรรมที่มีส่วนส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ (BIKERS) ทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศ กว่า 60 ประเทศทั่วโลกประมาณกว่า 10,000 คัน หรือผู้เข้าร่วมทัง้ หมดกว่า 50,000 คน คาดว่าจะมีผู้สื่อข่าวที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ผ่านสื่อทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุ และผ่านระบบโกโบลเน็ตเวิร์ค ไปยังหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสารมอเตอร์ไซค์ทั้ง ในและต่างประเทศ และคาดว่าตลอดเวลาที่นักท่องเที่ยวได้พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจะมีการใช้สอยค่าที่พักและอื่นๆเฉลี่ยคนละ 20,000 บาทคาดว่าจะนำรายได้เข้าจังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่า 1,00,000,000 บาท ในการนี้ทางผู้ดำเนินการจัดงานโครงการภูเก็ตไบค์วีค 2559 จึงใคร่ขอท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้ ให้เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เวสโคสท์ ไรด์ไทยแลนด์ จำกัด
โทร 076 352069 www.phuketbikeweek.com

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.