ชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามันจัดงานบุญ ตานก๋วยสลาก

นางณัฐพร ผานิตพิเชฐวงศ์ ประธานชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน กล่าวถึงการจัดงานทำบุญประเพณีตานก๋วยสลาก ในวันที่ 11 ต.ค. 52 ว่า คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาชาวเหนือที่อาศัยอยู่ใน จ.ภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ได้กำหนดจัดงานทำบุญประเพณีตานก๋วยสลาก (ถวายสลากภัต) ที่วัดเกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ในวันที่ 11 ต.ค.52 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์จัดหารายได้ทั้งหมด นำไปสมทบทุนก่อสร้างโรงครัวและห้องน้ำให้กับวัด เพราะในปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าไปไหว้พระพุทธ ไสยาสน์บนยอดเขาและในวัดเพิ่มมากขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ ได้ชำรุดและไม่เพียงพอในการรองรับในขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อมั่นศรัทธา ที่มีต่อศาสนาพุทธของบรรพบุรุษชาวเหนือ ทางชมรมชาวเหนือภูเก็ต – อันดามันจึงจัดงานบุญดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี

“สำหรับชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามันเป็นองค์กรที่รวมตัวของชาวเหนือใน จ.ภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงโดยมีกิจกรรมหลักคือร่วมสร้างสรรค์และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ในช่วงที่ผ่านมาชมรมได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับจังหวัด ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชมรมและประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” นางณัฐพร กล่าว

อย่างไรก็ดีทางชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต และจากจังหวัดใกล้เคียง ที่มีศรัทธาร่วมงานบุญประเพณี    ตานก๋วยสลาก ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.