นายกเหล่ากาชาติ จังหวัดภูเก็ตมอบถุงยังชีพพื้นที่กมลา

นายกเหล่ากาชาติ จังหวัดภูเก็ตมอบถุงยังชีพพื้นที่กมลา

นางสิทธินีย์ ทวีพัฒน์ นายกเหล่ากาชาติ จังหวัดภูเก็ต และคุณณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ รองนายกฯ ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 98 ถุง มามอบให้กับ อสม.ตำบลกมลา เพื่อนำไปแจกให้กับผู้ที่เดือดร้อน โดยมีนางจันจิรา ดุมลักษณ์ ประธานอสม.ตำบลกมลา เป็นผู้รับมอบ และมีรองนายกอบต.กมลา หน.รพ.สต. กมลา สารวัตรกำนัน ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบครั้งนี้

นายกเหล่ากาชาติ จังหวัดภูเก็ตมอบถุงยังชีพพื้นที่กมลา
นายกเหล่ากาชาติ จังหวัดภูเก็ตมอบถุงยังชีพพื้นที่กมลา

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.