ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบเกียรติบัตรเพื่อชื่นชมยกย่องความดีแก่นางสาวเยาวภรณ์ รักษา

ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบเกียรติบัตรเพื่อชื่นชมยกย่องความดีแก่นางสาวเยาวภรณ์ รักษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00 น. ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และ เงินสดจำนวน 5,000 บาท เพื่อชื่นชมยกย่องความดี และเป็นขวัญกำลังใจ แก่นางสาวเยาวภรณ์ รักษา ผู้จัดการ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาซิตี้ปาร์คภูเก็ต (บขส.เก่า) ซึ่งประกอบความดีเก็บกระเป๋าเงินคืน นักท่องเที่ยวชาวจีน สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตโดยมี

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , MR. LI RUZONG ผู้แทน กงสุลจีนประจำจังหวัดภูเก็ต, นายโกมาต แป้นเกิดวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต,นางศิรวีวาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ,นางสาว ศศิกร งานทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทงานหนึ่ง จำกัด ,นายปิ่น งานทวี ผู้จัดการทั่วไปบริษัท งานหนึ่ง จำกัด, นางสาววีร์วิกา พรหมประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาซิตี้ปาร์คภูเก็ต ร่วม แสดงความยินดี

โดยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.ได้มีลูกค้านักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนจำนวน 3 คนเดินทางเข้ามาในร้านสะดวกซื้อฯ เพื่อเลือกซื้อสิ่งของ ภายในร้านฯ โดยใช้เวลาในการเลือกซื้อสิ่งของอยู่ค่อนข้างนาน จากนั้นได้นำสิ่งของที่ซื้อมาคิดเงินที่เคาน์เตอร์ 2 ในรอบแรกจ่ายเงินค่าสินค้าในราคากว่า 1,000 บาท โดยเป็นการจ่ายผ่าน Application ด้วยโทรศัพท์มือถือ จากนั้น มาจ่ายสินค้าอีกจำนวน 1 ชิ้นในครั้งที่ 2 ขณะที่ทำการจ่ายค่าสินค้าลูกค้าทั้ง 3 คน ได้ยืนรอบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ เมื่อจ่ายค่าสินค้าเสร็จลูกค้าทั้ง 3 ได้ออกจากร้านสะดวกซื้อไป เวลาต่อมา มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาชำระเงินที่เคาน์เตอร์และได้แจ้งกับพนักงานว่าพบกระเป๋าอยู่ในช่องวางกระเป๋าสัมภาระของลูกค้า เนื่องจากกระเป๋าอยู่ในช่องที่นางสาวเยาวภรณ์ รักษา ผู้จัดการ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาซิตี้ปาร์คภูเก็ต (บขส.เก่า) รับผิดชอบ นางสาวเยาวภรณ์ รักษา จึงได้เก็บกระเป๋าดังกล่าวไว้ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีน จึงได้เปิดกล้องวงจรปิดภายในร้านเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์และพบว่าเป็นของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มดังกล่าวจริง ในช่วง 30 นาทีแรกพนักงานไม่ได้เปิดกระเป๋าแต่เมื่อรอเวลาสักระยะหนึ่ง ยังไม่มีลูกค้ามาติดต่อขอรับกระเป๋าเงิน จึงได้ทำการเปิดกระเป๋าเพื่อตรวจดูเอกสาร หนังสือเดินทาง ภายใน ในกระเป๋าไม่พบเอกสารใดพบเฉพาะเงินไทย 120 บาท และเงินหยวนจำนวนหนึ่ง จากนั้นนางสาวเยาวภรณ์ รักษา ผู้จัดการ ฯจำเป็นต้องเอาเงินของ สาขาฯไปฝากธนาคารจึงได้นำกระเป๋าเงินดังกล่าวเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสาขา เนื่องจากเงินในกระเป๋า ค่อนข้างเยอะ แต่ระหว่างจะเดินทางออกจากสาขา ในช่วงเวลา 14:20 น. โดยประมาณ ลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีนได้เดินทางมาพร้อมกับไกด์ ชาวไทย โดยมาสอบถามว่าพบเห็นกระเป๋า เงินตกอยู่ภายในร้านหรือไม่ จึงแจ้งว่ามีแต่เนื่องจากระยะเวลาที่กระเป๋าหายและการเดินทางกลับมารับกระเป๋าใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง โดยระหว่างนั้นนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว แต่พนักงานฯจำ ใบหน้าของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้จึงได้คืนกระเป๋าเงินให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งขออนุญาตบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วย
นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า

จากเหตุการณ์ดังกล่าวในนามของจังหวัดภูเก็ตขอชื่นชมยกย่องความดี แก่นางสาวเยาวภรณ์ รักษา ผู้จัดการ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาซิตี้ปาร์คภูเก็ต (บขส.เก่า) ซึ่งประกอบความดีเก็บกระเป๋าเงินคืน นักท่องเที่ยวชาวจีน ถือเป็นการสร้างความดีสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต สมดังคำว่า “ภูเก็ตเรืองนาม คนงามน้ำใจ” ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย ประทับใจในความซื่อสัตย์ มีจิตบริการมีคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยและภาคบริการในจังหวัดภูเก็ต

ในโอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตจึงกำหนดมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูชื่นชมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นางสาวเยาวภรณ์ รักษา ผู้จัดการ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาซิตี้ปาร์คภูเก็ต (บขส.เก่า) ในการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีจิตบริการแก่ผู้รับบริการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เหตุการณ์นี้จะเป็นตัวอย่างให้ ประชาชน และภาคบริการของจังหวัดภูเก็ต ได้ถือเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

โอกาสนี้ MR. LI RUZONG ผู้แทน กงสุลจีนประจำจังหวัดภูเก็ต ได้มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นางสาวเยาวภรณ์ รักษา ด้วย พร้อมกล่าวว่า วันนี้เป็นวันมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และวันนี้ยังได้เห็นน้ำใจอันอบอุ่นของชาวไทยซึ่งเป็นคนธรรมดา ที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีน และวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณทุกภาคส่วน

นางสาวเยาวภรณ์ รักษา ผู้จัดการ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาซิตี้ปาร์คภูเก็ต (บขส.เก่า) ในส่วนของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นถือได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสำคัญมาก เข้ามาใช้บริการซื้อสินค้า โดยเฉพาะบางกลุ่มยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับพนักงานในร้าน อยากให้พนักงาน 7-eleven และพนักงานในภาคบริการ การท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีความเอื้อเฟื้อกับนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้ เมื่อเขาได้เจอเหตุการณ์ดีๆเขาจะอยากกลับมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอีก

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.