รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ชุมชนกิ่งแก้วมอบข้าวสารช่วยครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ชุมชนกิ่งแก้วมอบข้าวสารช่วยครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 21 พ.ค.62 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานรับมอบข้าวสาร จาก SEABED GRAND HOTEL โดย นายชัยสิทธิ์ ขอศานติวิชัย ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมอบข้าวสารจำนวน 300 ถุง รวม 1,500 กิโลกรัม มูลค่า 39,000 บาท เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ภายหลังจากรับมอบข้าวสารดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ร่วมลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมบ้านและมอบข้าวสารพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีรายได้น้อย ครอบครัวยากจน ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว(คนพิการ) จำนวน 2 ครอบครัว ณ ชุมชนกิ่งแก้ว ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต

Related Post

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

ด้วยรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี จึงส่งผลให้การใช้ชีวิตและการทำงานเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.