ทต.ฉลอง จัดโครงการอบรม และพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพหมู่บ้านตำบลฉลอง

ทต.ฉลอง จัดโครงการอบรม และพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพหมู่บ้านตำบลฉลอง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ คำมา ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลฉลอง พร้อมด้วยสมาชิก อสม.ตำบลฉลอง เดินทางศึกษาดูงานดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน และการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมด้านกิจกรรมแก่แกนนำสุขภาพหมู่บ้านในเขตตำบลฉลองให้มีความสามัคคีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน หาประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน สามารถนำสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่แกนนำสุขภาพหมู่บ้านจากการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

Related Post

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

เมื่อเร็วๆนี้ คุณธนกฤต ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.