ทต.ฉลอง จัดโครงการอบรม และพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพหมู่บ้านตำบลฉลอง

ทต.ฉลอง จัดโครงการอบรม และพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพหมู่บ้านตำบลฉลอง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ คำมา ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลฉลอง พร้อมด้วยสมาชิก อสม.ตำบลฉลอง เดินทางศึกษาดูงานดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน และการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมด้านกิจกรรมแก่แกนนำสุขภาพหมู่บ้านในเขตตำบลฉลองให้มีความสามัคคีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน หาประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน สามารถนำสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่แกนนำสุขภาพหมู่บ้านจากการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

Related Post

3 ข้อดีของครีมกันแดดทาตัว รู้จักเลือกใช้ให้เป็น รับรองมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

3 ข้อดีของครีมกันแดดทาตัว รู้จักเลือกใช้ให้เป็น รับรองมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

ครีมกันแดดทาตัว ผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าแทบจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของสาวๆ ที่รักผิวเลยก็ว่าได้ หากว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าเพื่อความสวยงาม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.