โครงการความร่วมมือ ออสเตรเลีย-ไทย การให้ความรู้ความปลอดภัยทางน้ำ

โครงการความร่วมมือ ออสเตรเลีย-ไทย การให้ความรู้ความปลอดภัยทางน้ำ

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานเปิด “โครงการความร่วมมือ ออสเตรเลีย-ไทย การให้ความรู้ความปลอดภัยทางน้ำเพื่อเยาวชน” ณ ลานบางลา หาดป่าตอง

สำหรับ “โครงการความร่วมมือ ออสเตรเลีย-ไทย การให้ความรู้ความปลอดภัยทางน้ำเพื่อเยาวชน”เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ เทศบาลเมืองป่าตอง ชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ทหารเรือออสเตรเลีย และสมาคมชาวภูเก็ต ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความปลอดภัยทางทะเล รณรงค์ป้องกันการจมน้ำในเด็ก ส่งเสริมและให้ความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือตัวเอง และผู้อื่นในน้ำ ตามแบบหลักสูตร Surf Lifesaving Australia ของประเทศออสเตรเลีย โดยมีทหารเรือออสเตรเลีย อาสาสมัครที่มีความรู้ ความสามารถ ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับทะเล การเข้าช่วยเหลือฉุกเฉินการสอนช่วยเหลือจากบนฝั่ง การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเสริมทักษะความเข้าใจในการดูป้ายต่างๆ เช่น ระเบียงเขตว่ายน้ำ ป้าย ธง ตลอดจนกฎระเบียบการใช้ชายหาดในจังหวัดภูเก็ต

Related Post

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

ด้วยรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี จึงส่งผลให้การใช้ชีวิตและการทำงานเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.