เยาวชนภูเก็ตคว้าเหรียญเงิน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

เยาวชนภูเก็ตคว้าเหรียญเงิน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ MIYIO 2019 ครั้งที่ 8 (Malaysia International Youth Investors Olympiad ) ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2562 ถือเป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ในภูมิภาดเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีตัวแทนนักเรียน 324 ทีม จาก 14 ประเทศ ได้แก่สหรัฐอเมริกา,ไนจีเรีย,อิรัก, อินโดนีเซีย,คาซัคสถาน, เติร์กเมนิสถาน , อุซเบกิสถาน, คีร์กิสถาน, ฟิลิปปินส์ , เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์และประเทศไทย ลงชิงชัย พิจราณาจากชิ้นงานของผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 สาขา คือ Environment, Biotechnology, Chemistry, Mechanic, Electronic, Recycle เป็นต้น

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนขั้นตอนการวิจัยและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษให้คณะกรรมการจากหลายชาติที่มาร่วมตัดสินฟังแบบปากเปล่า ซึ่งจะใช้เกณฑ์การตัดสินระดับนนาชาติ 5 เกณฑ์ ได้แก่ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการทดลอง ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ แนวทางแก้ปัญหา และการนำเสนอ ทีมเยาวชนภูเก็ต ประกอบด้วย นางสาวณัฐธยาน์ สมพรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การเรียนวิถีธรรม และเด็กหญิงพิมพ์พรรณ สมพรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 นักเรียนจากการศึกษาโดยครอบครัว (โฮมสคูล)ได้เข้าร่วมแข่งขันคว้าเหรียญเงิน ด้วยผลงาน “ประสิทธิภาพของต้นถอบแถบในการกำจัดเหา” โครงงานนี้เกิดจากความตั้งใจที่จะศึกษาส่วนต่าง ๆ ของต้นถอบแถบ ที่มีผลต่อการกำจัดเหา เพื่อเป็นแนวทางนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดเหา เพื่อลดการใช้สารเคมีเนื่องจากสารเคมีทำให้กิดอาการระคายเคืองผิวหนังและมีกลิ่นเหม็นรุนแรง ทำให้เด็กไม่สามารถทนต่อการใช้สารเคมีได้

ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวจะเป็นแรงบัลดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้คิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ รวมทั้งให้ความสนใจต่อวงการวิทยาศาสตร เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 20 ปี ต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.