เยาวชนภูเก็ตคว้าเหรียญเงิน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

เยาวชนภูเก็ตคว้าเหรียญเงิน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ MIYIO 2019 ครั้งที่ 8 (Malaysia International Youth Investors Olympiad ) ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2562 ถือเป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ในภูมิภาดเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีตัวแทนนักเรียน 324 ทีม จาก 14 ประเทศ ได้แก่สหรัฐอเมริกา,ไนจีเรีย,อิรัก, อินโดนีเซีย,คาซัคสถาน, เติร์กเมนิสถาน , อุซเบกิสถาน, คีร์กิสถาน, ฟิลิปปินส์ , เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์และประเทศไทย ลงชิงชัย พิจราณาจากชิ้นงานของผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 สาขา คือ Environment, Biotechnology, Chemistry, Mechanic, Electronic, Recycle เป็นต้น

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนขั้นตอนการวิจัยและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษให้คณะกรรมการจากหลายชาติที่มาร่วมตัดสินฟังแบบปากเปล่า ซึ่งจะใช้เกณฑ์การตัดสินระดับนนาชาติ 5 เกณฑ์ ได้แก่ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการทดลอง ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ แนวทางแก้ปัญหา และการนำเสนอ ทีมเยาวชนภูเก็ต ประกอบด้วย นางสาวณัฐธยาน์ สมพรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การเรียนวิถีธรรม และเด็กหญิงพิมพ์พรรณ สมพรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 นักเรียนจากการศึกษาโดยครอบครัว (โฮมสคูล)ได้เข้าร่วมแข่งขันคว้าเหรียญเงิน ด้วยผลงาน “ประสิทธิภาพของต้นถอบแถบในการกำจัดเหา” โครงงานนี้เกิดจากความตั้งใจที่จะศึกษาส่วนต่าง ๆ ของต้นถอบแถบ ที่มีผลต่อการกำจัดเหา เพื่อเป็นแนวทางนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดเหา เพื่อลดการใช้สารเคมีเนื่องจากสารเคมีทำให้กิดอาการระคายเคืองผิวหนังและมีกลิ่นเหม็นรุนแรง ทำให้เด็กไม่สามารถทนต่อการใช้สารเคมีได้

ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวจะเป็นแรงบัลดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้คิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ รวมทั้งให้ความสนใจต่อวงการวิทยาศาสตร เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 20 ปี ต่อไป

Related Post

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

เมื่อเร็วๆนี้ คุณธนกฤต ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.