สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2561-2563

สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2561-2563

นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต โดยมีการจัดบรรยายหัวข้อ  “Current Trends and Hotel Rebranding insight” ให้กับสมาชิกและพันธมิตรกว่า 100 องค์กร ได้รับความรู้มากมาย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.