ขอเชิญร่วมงาน “อ่าวปอ เมืองนี้ ที่ฉันรัก” We love Aopo

ขอเชิญร่วมงาน “อ่าวปอ เมืองนี้ ที่ฉันรัก” We love Aopo

โครงการอ่าวปอไนท์มาร์เก็ต ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของตำบลป่าคลอก มุ่งสร้างและกระจายรายได้สู่สังคมและชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-1เมษายน 2562 ณ ถนนเลียบหาดท่าเทียบเรืออ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

– ชมนิทรรศการ ให้ความรู้สาธิต วิถีวัฒนธรรม วิถีประมง บ้านอ่าวปอ
– การแสดงเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ
– คอนเสิร์ตเต็มวงบ่าววี่ อาร์สยาม
– การจัดแสดงรถ บิ๊กไบค์ คลาสสิค รถเครื่องเสียง ฯ
– การออกร้านจำหน่ายอาหารสินค้าและผลิตภัณฑ์มากมาย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.