“รัษฎาวิชาการ” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

“รัษฎาวิชาการ” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาเป็นประธานเปิดโครงการจัดนิทรรศการประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ”รัษฎาวิชาการ” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางจันทร์ทิพย์ ยิ่งดำนุ่นปลัดเทศบาลตำบลรัษฎาและ นักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วม


นางจันทร์ทิพย์ กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 11 แห่งประกอบ ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต,เทศบาลตำบลกะรน,เทศบาลตำบลฉลอง,เทศบาลเมืองป่าตอง,เทศบาลเมืองกะทู้,เทศบาลตำบลปากท่อ,เทศบาลตำบลเทพกระษัตรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว,เทศบาลตำบลเชิงทะเล,เทศบาลตำบลราไวย์,เทศบาลนครภูเก็ต,เทศบาลตำบลศรีสุนทร,องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี, องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล, องค์การบริหารส่วนตำบล กมลาและองค์การ บริหารส่วนตำบลสาคูการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองตามความสนใจความถนัดอีกทั้งสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะเพื่อใช้แก้ปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการ ศึกษารวม ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การศึกษาของเทศบาลตำบลรัษฎาซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการความรู้และแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎาและเทศบาลตำบลนครภูเก็ต,การแข่งขันทักษะทางวิชาการ7 รายการประกอบด้วย กิจกรรมฮูล่าฮูปประกอบเพลง,กิจกรรมต่อเลโก้,กิจกรรมวาดภาพตามที่กำหนด,
กิจกรรมเดินตัวหนอน,กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน,กิจกรรมร้อยลูกปัดและกิจกรรมเริงเล่นเต้นแดนเซอร์

นายนครินทร์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการประเมิน ผลการเรียนรู้และประเมินความพร้อมเพื่อทราบความก้าวหน้าทางการเรียนรู้โดยการนำผลงานของเด็กและครูมาจะแสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนทราบพัฒนาการของบุตรหลานทราบจุดเด่นจุดด้อยในด้านการเรียนรู้พัฒนาการด้านต่างๆเพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาและแก้ปัญหาต่อไปซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้ระบุเป้าหมายที่วางไว้
ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้มีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับทราบในวงกว้างต่อไป

Related Post

ครีมทาฝ้า vs เครื่องมือแพทย์! เลือกรักษาฝ้าแบบไหนให้หน้าปัง

ครีมทาฝ้า vs เครื่องมือแพทย์! เลือกรักษาฝ้าแบบไหนให้หน้าปัง

เมื่อพูดถึงวิธีรักษาฝ้าที่ได้หลายคนเลือกใช้ แน่นอนว่าคำตอบของใครหลายคนคงหนีไม่พ้นการเลือกใช้ครีมทาฝ้า เพราะด้วยข้อที่ดีที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไป รวมไปถึงขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากเหมือนกับวิธีอื่น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน การรักษาฝ้าด้วยเครื่องมือทางการแพทย์นั้นก็เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ในเมื่อมีตัวเลือกมากมายเช่นนี้ เราเชื่อว่าคงมีควรไม่น้อยที่อาจจะรู้สึกสับสนว่าแล้วเราควรเลือกใช้วิธีไหนกันแน่นอนระหว่าง “ครีมทาฝ้า” และ “เครื่องมือทางการแพทย์” และเพื่อเป็นการตอบคำถามที่ใครหลายคนอยากรู้ วันนี้เราจึงได้รวบรวมและเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างสองวิธีที่ได้พูดถึงไปมาให้ทุกคนได้ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกัน ส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะมีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้ว…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.