โครงการอบรมเพิ่มทักษะป้องกันการจมน้ำ ปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมเพิ่มทักษะป้องกันการจมน้ำ ปีงบประมาณ 2562

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต (ศูนย์กีฬาสะพานหิน) เทศบาลตำบลรัษฎาโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะป้องกันการจมน้ำ ปีงบประมาณ 2562 “หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด” โดยมีนายเอกสิทธิ์ คล้ายสิทธ์ จากสมาคมเพื่อช่วยเหลือชีวิตทางน้ำ เป็นวิทยากรพร้อมด้วยคณะวิทยากรให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางน้ำ วิธีการเอาตัวรอดและสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำ เพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ โดยมีนางสาวจันทิมา เตชะรังสรรค์ หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มทักษะป้องกันการจมน้ำในครั้งนี้ด้วย

Related Post

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

เมื่อเร็วๆนี้ คุณธนกฤต ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.