ฝ่ายปกครองภูเก็ตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการสถานบริการ

ฝ่ายปกครองภูเก็ตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการสถานบริการ

วันที่ 20 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ตามโครงการภูเก็ตเมืองปลอดภัย น่าเที่ยว น่าอยู่ โดยมีนายศิวัชร์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ตและผู้ประกอบการทั้ง 3 อำเภอเข้าร่วม

นายศิวัชร์ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการที่เป็นสถานบริการที่ยื่นขอใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 175 แห่ง แบ่งเป็นอำเภอเมืองภูเก็ต 26 แห่ง อำเภอกะทู้ 147 แห่ง อำเภอถลาง 2 แห่ง และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการจำนวนทั้งสิ้น 250 แห่ง แบ่งเป็นอำเภอเมืองภูเก็ต 58 แห่ง อำเภอกะทู้ 188 แห่ง อำเภอถลาง 4 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความมุ่งหมายในการบังคับใช้กฏหมายและราชกฤษฏีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการประกอบกิจการให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

Related Post

3 ข้อดีของครีมกันแดดทาตัว รู้จักเลือกใช้ให้เป็น รับรองมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

3 ข้อดีของครีมกันแดดทาตัว รู้จักเลือกใช้ให้เป็น รับรองมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

ครีมกันแดดทาตัว ผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าแทบจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของสาวๆ ที่รักผิวเลยก็ว่าได้ หากว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าเพื่อความสวยงาม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.