สภาทนายความภูเก็ตนำอาหารข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

สภาทนายความภูเก็ตนำอาหารข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต โดย ว่าที่ ร้อยตรี ด.ร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต โดย นางรุ่งนภา พุฒแก้ว รองประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต นำ อาหาร ซึ่งประกอบด้วยข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง และซาลาเปา จำนวน 250 ลูก มอบให้กับจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกิจกรรม bike อุ่นไอรัก ในวันนี้ โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ตและ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการและประสานงานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.