ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนสัมพันธ์

ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนสัมพันธ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยพลเรือตรีเรวัต อุบลรัตน์ ,พลเรือตรีวุฒิศาสตร์ ชวนะ,พลเรือตรีพิชิต วาดวารี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และพลเรือตรีวิธนรัชต์ คชเสนีย์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ให้การต้อนรับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ทร.อันดามัน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับทัพเรือภาคที่ 3 ในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน

พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้พบปะสื่อมวลชนในครั้งนี้และเป็นครั้งแรกที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการดูแลรักษาความมั่นคงพื้นที่ สำหรับจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทัพเรือภาคที่ 3 ที่จะต้องดูแลอธิปไตยของชาติและผลประโยชน์ทางทะเลรวมถึงดูแลเรื่องการท่องเที่ยว การสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในด้านการท่องเที่ยวซึ่งต้องอาศัยสื่อมวลชนในการดำเนินการให้ความร่วมมือและประสานช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบโดยภายหลังจากเหตุการณ์เรือฟีนิกส์ล่ม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 3 ได้มีการจัดระเบียบและสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยในส่วนของกงสุลจีนได้เข้ามาพูดคุยกับทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย

พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ทัพเรือภาคที่ 3 มีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสื่อมวลชนและขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของท่าเรือภาคที่ 3 มาโดยตลอด และโอกาสนี้กองทัพเรือ ขอความร่วมมือสื่อมวลชน ช่วยประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของกองทัพเรือ โดยในปีนี้กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : “จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกและประเทศไทย เป็นการแข่งขันเชิงสัญลักษณ์ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถที่มีวันพระราชสมภพอยู่ในห้วงเวลาดังกล่าว คือระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 แบ่งเป็นช่วงการแข่งขันรวมทั้งหมด 5 ครั้ง(5 ตอน) ติดต่อกันในห้วงเวลาดังกล่าว ด้วยแนวความคิด”เริ่มวันพ่อ จบวันแม่”เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถทางร่ายกายของกำลังพลกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”เพื่อกระตุ้นให้กำลังพลและประชาชนทั่วไปได้ฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง พร้อมกับการแข่งกีฬาทั้งสามประเภทอย่างต่อเนื่องแบบ”ไตรกีฬา” คือว่ายน้ำ, ขี่จักรยาน และ วิ่งทางไกลเป็นกิจกรรมตามแนวความคิดของรัฐบาลที่ว่า”จิตใจที่เข้มแข็ง และดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” เพื่อส่งเสริมกิจการที่เสริมสุขภาพของประชาชนทั่วไปกระตุ้นให้บุคลากรของกองทัพเรือ และทุกเหล่า รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้หันมาสนใจการเล่นกีฬาและแข่งขันอย่างถูกต้อง อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนชาวไทยโดยรวมเป็นกิจกรรมพื้นฐานให้เกิดการต่อยอด เพื่อสร้างนักกีฬาไปแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป
โดยจัดแข่งในรูปแบบเก็บคะแนนสะสมต่อเนื่องถึง 5 สนาม โดยสนามแรกจะเริ่มขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ชื่อการแข่งขัน “พระบารมีปกเกล้า เหล่าทหารเรือ” ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ 2 : ในชื่อการแข่งขัน “เหนือสุดดินแดนสยาม ทหารน้ำสู่ภูผา” กำหนดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 จังหวัดเชียงราย

ครั้งที่ 3 : “ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้” ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์คือ”วันอาภากร” 19 พฤษภาคม ให้ทัพเรือภาค 2 เป็นเจ้าภาพ สถานที่แข่งขันคือบริเวณหน้าหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ หน้ากองบัญชาการทัพเรือภาค 2 เป็นจุดปล่อยตัวและเส้นชัย :กำหนดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 4 : ในชื่อการแข่งขัน”ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน” ระหว่างปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม โดยมอบให้ทัพเรือภาค 3 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำหนดให้บริเวณชายหาด หน้า บก.ทรภ.3 แหลมพันวา เป็นจุดปล่อยตัวและเส้นชัย กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 5 : “ทหารเรือไทย เทิดไท้องค์มหาราชามหาราชินี” ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อทหารเรือ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เคยทรงเรือใบทางไกลมาขึ้นหาดเตยงาม กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม และเป็นการปิดการแข่งขันด้วยการแข่งครั้งสุดท้ายอย่างสมบูรณ์ โดยให้เหล่านาวิกโยธินเป็นเจ้าภาพ สถานที่แข่งขันคือหาดเตยงาม อันเป็นจุดปล่อยตัวและสิ้นสุดการแข่งขัน ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำหรับประชาชนที่สนใจสมัครได้ที่ Link : https://www.runlah.com/events/c/nvd18

นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้เป็นตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันกล่าว ขอขอบคุณทัพเรือภาคที่ 3 ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของสื่อมวลชนเพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารและการพัฒนา จังหวัดภูเก็ตและประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนโดยสื่อมวลชน ที่มีความสำคัญในการเสนอข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน

จากนั้นได้กล่าวแนะนำตัวสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน
ที่เดินทางมาร่วมงาน อาทิ สื่อมวลชนในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนสังกัดสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ต,สังกัดสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต,สื่อมวลชนอิสระ,สื่อวิทยุ,สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคล สื่อมวลชนทุกแขนงต่าง พร้อมที่จะให้การสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือและทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นไปอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

Related Post

รวมสิ่ง ที่ควรพิจารณา ก่อนเลือก คลินิกทันตกรรม ราคาจัดฟันถูก ใน ชลบุรี

รวมสิ่ง ที่ควรพิจารณา ก่อนเลือก คลินิกทันตกรรม ราคาจัดฟันถูก ใน ชลบุรี

สุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในส่วนของสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบหมอฟัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.