ภูเก็ตจัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” ปีการศึกษา 2561

ภูเก็ตจัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561 โดยมีนางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วม

นางสมทรง กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2550 มีนักเรียนได้รับทุนทั้งสิ้น 98 ทุน เป็นเงิน 648,000 บาท และปัจจุบันปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนได้รับทุนทั้งสิ้น 119 ทุน เป็นเงิน 595,000 บาท โดยพระองค์ท่านทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ส่วนในต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้น ๆ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.