งานสัมมนา “การสร้างโอกาสทางธุรกิจกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน”

งานสัมมนา “การสร้างโอกาสทางธุรกิจกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน”

วันที่ 21 พ.ย. 61 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา “การสร้างโอกาสทางธุรกิจกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency) และเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) สำหรับภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต” โดยมีนายภัณฑิล จงจิตรตระกูล นายกสมาคมคริปโตบีชแห่งประเทศไทย, นายอำพรพันธุ์ วีระพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงินสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ , หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล นายกสมาคมคริปโตบีชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกระแสการเปลี่ยนแปลงของ Digital Disruption ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยไม่ทันได้ตั้งตัว และกำลังเกิดขึ้นในทุกวงการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์ ภาพยนตร์ โซเชียลมีเดีย รถแท็กซี่ การแพทย์ ประกัน ไฟแนนซ์ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุด และโดดเด่นที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงในโลกของตลาดการเงินที่ได้เข้าสู่ยุค Digital currency โดยเราจะเห็นได้จากประเทศจีนที่มีการผลักดันให้เป็นประเทศ Cashless Society อย่างสมบูรณ์แบบ โดยที่ประชาชนใช้ชีวิตกันโดยแทบไม่ต้องใช้เงินสด หรือประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศตัวเป็น Digital Currency Hub เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัล และเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกที่มีร้านค้าที่รองรับการชำระเงินด้วยบิทคอยน์ หรือจะเป็นประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีการก่อตั้ง Crypto Valley หรือหุบเขาแห่งเงินดิจิทัลขึ้นในเมือง Zug ที่ทำให้เป็นศูนย์กลางด้านการเงินดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชน ทั้งยังมี Blockchain Island ของประเทศสาธารณรัฐมอลต้า ที่รัฐบาลได้ผลักดันให้มอลต้าเป็นศูนย์กลางด้านบล็อกเชนและเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยได้ก่อตั้งสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economics Office) ขึ้นเพื่อผลักดันเทคโนโลยีบล็อกเชนและเงินดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งประเทศเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และสามารถดึงความสนใจและเงินลงทุนจากทั่วโลกทั้งในรูปแบบของเงินทุนและเงินดิจิทัลเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งถือเป็นตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยเองช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีกลุ่มคนในวงการสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency) หลายกลุ่มที่ได้ศึกษา และทำธุรกิจในด้านนี้อยู่มากมาย แต่อย่างที่ทราบว่ายังมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มนำสินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้ในการกระทำความผิดต่อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงิน หรือนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงฉ้อโกงประชาชน ทำให้ประชาชนหรือนักลงทุนทั้งหลายในประเทศไทยมีมุมมองที่ไม่ดีต่อสินทรัพย์ดิจิทัล

ขณะที่นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จึงได้มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการจัดตั้งสมาคมคริปโตบีชแห่งประเทศไทย (Thailand Crypto Beach Association : TCBA) ขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เป็นองค์กรกลางในการเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนให้ความรู้ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน แก่ภาคราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ตลอดจนเป็นสื่อกลางการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนทั้งในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยและระดับสากลซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชนในจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทยต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.