งาน P-REA Dinner Talk 2018

งาน P-REA Dinner Talk 2018

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น.  นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการจัดงาน P-REA Dinner Talk 2018 และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์พ่อเมืองภูเก็ต” มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน ณ ห้อง South Sea Pearl 1 (ชั้น2) โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวขอความร่วมมือภาคเอกชนในการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ภูเก็ตเมืองนี้ที่ฉันรัก” ขณะเดียวกันภาคราชการก็จะสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีในเรื่องของข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เนื่องจาก จังหวัดภูเก็ตมีบริบทแตกต่างจากที่อื่น โดยเฉพาะ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีบทบาทสำคัญ ในฐานะ เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดในฝั่งอันดามันที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลเข้าสู่ประเทศ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจาก จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ที่สวยงามตามธรรมชาติเป็นลักษณะเด่นและเป็นจุดแข็ง สำหรับ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วย 5 จังหวัด ก็คือ ตรัง กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ขณะนี้จะเพิ่มเป็น 6 จังหวัด คือมีจังหวัดสตูลเพิ่มเข้ามา อย่างไรก็ตาม คลัสเตอร์ด้านการท่องเที่ยวได้เดินทางมาเพื่อเยี่ยมสำรวจและฟังความคิดเห็นในการที่อาจจะนำจังหวัดภูเก็ตไปสู่การเป็นเขตการท่องเที่ยวพิเศษ ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีความเติบโตอย่างก้าวกระโดดเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาที่ผ่านมายังไม่เป็นระบบเท่าที่ควรทำให้ปัญหาเริ่มทวีมากยิ่งขึ้นและเป็นปัญหาที่หมักหมม ทางหน่วยงานและคณะในฐานะผู้บัญชาสูงสุดของข้าราชการฝ่ายประจำจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสมาคมที่จะช่วยกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยมีความคิดว่าจะทำอย่างไรให้จังหวัดภูเก็ตพัฒนาและเจริญเติบโตไปอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่อาจจะละเลยในเรื่องของความยั่งยืน ถึงเวลาแล้วที่จะเข้ามาพิจารณาถึงอัตราของผู้ที่อยู่อาศัย ความแออัด ไม่ว่าจะเป็นประชากร นักท่องเที่ยว ซึ่งศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตยังมีช่องว่างยังมีการเติบโตได้อีกในหลายมิติด้วยกัน ซึ่งขณะนี้ทางภาคราชการก็พยายามที่จะส่งเสริมพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถนนและในเรื่องของรถไฟรางเบา

การทำงานของหน่วยงานราชการจะอยู่ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายภายใต้ระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภายใต้ชื่อ Phuket Team และขอให้ภาคเอกชนร่วมนำเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อจะสร้างและพัฒนาจังหวัดนี้ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เมืองนี้ที่ฉันรัก”

Related Post

รวมสิ่ง ที่ควรพิจารณา ก่อนเลือก คลินิกทันตกรรม ราคาจัดฟันถูก ใน ชลบุรี

รวมสิ่ง ที่ควรพิจารณา ก่อนเลือก คลินิกทันตกรรม ราคาจัดฟันถูก ใน ชลบุรี

สุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในส่วนของสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบหมอฟัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.