รฟม. นำเสนอความก้าวหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต

รฟม. นำเสนอความก้าวหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 10/2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการเป็นประธานการประชุม โอกาสนี้ นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมผู้แทนคณะทำงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอโครงการ และนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

 

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตนั้น รฟม. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT/Tram) แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง มีระยะทาง 41.7 กิโลเมตร และระยะที่ 2 ช่วงท่านุ่น – เมืองใหม่ ระยะทาง 16.8 กิโลเมตร ซึ่ง รฟม. จะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 ก่อน มีจำนวนสถานีทั้งหมด 21 สถานี แบ่งเป็นสถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี สถานียกระดับ 1 สถานี และสถานีใต้ดิน 1 สถานี แนวเส้นทางโครงการเริ่มจากสถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยแนวเส้นทางช่วงนี้เป็นโครงสร้างแบบยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 4031 จากนั้นจะลดระดับลงสู่ระดับดินที่ทางหลวงหมายเลข 4026 มุ่งหน้าเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 402 เพื่อเข้าสู่เมืองภูเก็ต โดยแนวเส้นทางช่วงผ่านอำเภอถลางจะลดระดับเป็นทางลอดใต้ดิน จากนั้นแนวเส้นทางจะกลับขึ้นสู่ระดับดิน ผ่านอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร สถานีขนส่ง เข้าสู่เทศบาลเมืองภูเก็ต ผ่านถนนภูเก็ต และข้ามสะพานเทพศรีสินธุ์ หรือสะพานข้ามคลองเกาะผี เพื่อเข้าสู่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 4021) และไปสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกฉลอง

รฟม. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ และทำหน้าที่ ที่ปรึกษาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการศึกษาฯ เมื่อได้ผลสรุปของการศึกษาแล้ว รฟม. จะดำเนินการจัดการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) และจัดเตรียมเอกสารตามขั้นตอนการประกวดราคาทั้งหมดของโครงการ เพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนงานระบบด้านต่างๆ เช่น งานโยธา ระบบรถไฟฟ้า การเดินรถ งานบำรุงรักษา และงานให้บริการ โดยคาดว่าจะสามารถขออนุมัติดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีราวเดือนเมษายน 2562 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2563 รวมทั้งสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2566

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.