โครงการ  ซีพี ทำดี บริจาคโลหิตจิตอาสา

โครงการ ซีพี ทำดี บริจาคโลหิตจิตอาสา

วันที่ 26 ต.ค. 61 ที่โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม ซีพี ทำดี บริจาคโลหิต จิตอาสาเป็นทั้งผู้บริจาคโลหิตและช่วยจัดหาโลหิต พร้อมทั้งมอบโล่ที่ระลึกให้กับบุคลากรเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่บริจาคโลหิต 20 ครั้งขึ้นไป ซึ่งเป็นการร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง

นายเชาว์ เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจสุกรภาคใต้ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต โรงแรมเมโทรโพล ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนสถาบันการศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปีเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตลอดจนบุคลากรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกกลุ่มธุรกิจ รวมไปถึงสมาชิกครอบครัว ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการรับบริจาคโลหิต การมอบโล่ที่ระลึกให้กับบุคลากรเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่บริจาคโลหิต 20 ครั้งขึ้นไป การฉลองปีเกิดให้กับผู้บริจาคโลหิตที่เกิดในปีจอ การจัดแสดงนิทรรศการการบริจาคโลหิต โดยผู้บริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึกรวมทั้ง การเลี้ยงอาหารว่างอาหารกลางวันและเครื่องดื่มตลอดการจัดงาน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.