เทศบาลนครภูเก็ต รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป

เทศบาลนครภูเก็ต รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป

เทศบาลนครภูเก็ต รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ประเภททั่วไป ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวนครภูเก็ต

รางวัลที่ได้รับเกิดจากพลังความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา และร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน ขอขอบคุณทุกเครือข่ายความร่วมมือ ก่อเกิดความสำเร็จ ด้วยการบริหารจัดการที่โดดเด่น มีนวัตกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่น เปี่ยมด้วยธรรมาภิบาล

Related Post

ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาพร้อมบันทึกประวัติศาสตร์ครบ 25 ปี รายการไตรกีฬาที่จัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งเอเชีย

ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาพร้อมบันทึกประวัติศาสตร์ครบ 25 ปี รายการไตรกีฬาที่จัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งเอเชีย

การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 25 จะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำ 1.8 กม.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.