เทศบาลนครภูเก็ต รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป

เทศบาลนครภูเก็ต รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป

เทศบาลนครภูเก็ต รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ประเภททั่วไป ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวนครภูเก็ต

รางวัลที่ได้รับเกิดจากพลังความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา และร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน ขอขอบคุณทุกเครือข่ายความร่วมมือ ก่อเกิดความสำเร็จ ด้วยการบริหารจัดการที่โดดเด่น มีนวัตกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่น เปี่ยมด้วยธรรมาภิบาล

Related Post

คัดมาเน้นๆ กับ 3 เทคนิกทำการตลาด Facebook ที่คุณต้องรู้

คัดมาเน้นๆ กับ 3 เทคนิกทำการตลาด Facebook ที่คุณต้องรู้

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต่างเลือกทำการตลาด Facebook เป็นเพราะด้วยจำนวนของผู้ใช้งานแอปฯ ดังกล่าวในไทยที่มีสูงถึง 47 ล้านคน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.