สนง.ประมงภูเก็ต แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ตั้งแต่ 16 ตุลา 2561 เป็นต้นไป

สนง.ประมงภูเก็ต แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ตั้งแต่ 16 ตุลา 2561 เป็นต้นไป

นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมง จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า กรมประมงได้ออกระเบียบ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2651 ดังนั้นสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจึงขอให้ ผุ้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำการประมง สามารถยื่นคำขอเป็นผู้ทำการประมงได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ,สำนักงานประมงอำเภอเมืองภูเก็ต, สำนักงานอำเภอกะทู้ และสำนักงานอำเภอถลาง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ที่ต้องใช้ประกอบดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2.ทะเบียนบ้านฉบับจริงหรือสำเนาหรือเอกสารอื่นใดที่สามารถปรากฏรหัสประจำบ้านของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล)
4.หนังสือยินยอมผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบกรณีเป็นผู้เยาว์
5.สำเนา ทะเบียนเรือไทยสำหรับการทำประมงและสำเนาใบอนุญาตใช้เรือที่ยังไม่หมดอายุ
6.หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสมาคม หรือสภาองค์กรชุมชน หรือสภาเกษตรกรที่จดแจ้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ทำการประมงจริง กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 5
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์หมายเลข 0-7621-2460

Related Post

เคล็ดลับการดูแลตนเองควบคู่ไปกับวิธีรักษาฝ้า

เคล็ดลับการดูแลตนเองควบคู่ไปกับวิธีรักษาฝ้า

เพราะปัญหา ‘ฝ้ากระ’ นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากพันธุกรรมหรือฮอร์โมนภายในร่างกายอย่างเดียว แต่สาเหตุหลักๆ ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งสิ้น
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x