ภูเก็ตประชุมการจัดทำแผนงานและผลการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน 3

ภูเก็ตประชุมการจัดทำแผนงานและผลการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน 3

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนงานและผลการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน จังหวัด ภูเก็ต โดยมี นายมงคล เต็มรัตน์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต นายไพฑูรย์ ศิลปวิสุทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาภูเก็ต,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐเอกชน เข้าร่วมการประชุม

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดูแลความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องกวดขันวินัยจราจรให้กับนักท่องเที่ยวที่มาขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

นายไพฑูรย์ ศิลปวิสุทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาภูเก็ต กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 โดยกำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้อัตราผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 โดยมีกรอบแนวทาง 5 เสาหลักในการดำเนินงานของประเทศไทยตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลก ได้แก่ การจัดการความปลอดภัยทางถนน,ถนนและการสัญจรที่ปลอดภัยมากขึ้น,ยานพาหนะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น,การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและการดูแลหลังการเกิดเหตุ ดูในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( Management Information System) หรือ MIS มา ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อวางแผนโครงการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานได้ร่วมกันส่งแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต จากนั้นบริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาภูเก็ต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต จะนำข้อมูลโครงการต่างๆ คีย์เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( Management Information System) หรือ MIS และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตจะสรุปแผนจากหน่วยงานต่างๆนำรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อจังหวัดจะได้ใช้ประโยชน์การบริหารข้อมูล นำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

Related Post

เคล็ด(ไม่)ลับ เลือกชุดครัวขนาดเล็กสไตล์มินิมอลเหมือนอยู่คาเฟ่

เคล็ด(ไม่)ลับ เลือกชุดครัวขนาดเล็กสไตล์มินิมอลเหมือนอยู่คาเฟ่

เมื่อไม่กี่มีมานี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เทรนด์การไปถ่ายรูปและจิบกาแฟตามคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์มินิมอลและสีเอิร์ธโทนเป็นอะไรที่มาแรงมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.