หอการค้าภูเก็ตมอบโล่และช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้ว่าฯภูเก็ต

หอการค้าภูเก็ตมอบโล่และช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้ว่าฯภูเก็ต

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2561 ซึ่งมีนายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้ นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, นายจรัล ส่างสาร เลขาธิการหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันมอบโล่แสดงความขอบคุณต่อนายนรภัทรปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ทุ่มเท กำลังกายกำลังใจในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตผ่านโครงการต่างๆ ด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตได้รับการพัฒนาในทุกด้านอย่างรวดเร็ว

และโอกาสเดียวกันนี้ นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร รองประธานหอการค้า จังหวัดภูเก็ต ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท แก่นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปสนับสนุนดำเนินโครงการจัดระเบียบสุนัขจรจัดสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดูแลสุนัขจรจัดที่ บ้านพักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุนอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: