พืชกระท่อมยังคงระบาดเป็นอันดับแรกของจังหวัดภูเก็ต

พืชกระท่อมยังคงระบาดเป็นอันดับแรกของจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 ก.ย. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคระกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.) ครั้งที่ 12/2561 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนรภัทร กล่าวว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาพบว่า จังหวัดภูเก็ตยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าในรอบปีงบประมาณนี้ พืชกระท่อมยังคงเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดเป็นอันดับแรกต่อเนื่องในทุก ๆ เดือนที่มีการประชุมสรุปผลด้านยาเสพติด รองลงมาได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์และกัญชาตามลำดับ ส่วนเฮโรอีน ก็มีบ้าง แต่จำกัดในกลุ่ม โดยพบว่าพืชกระท่อมที่ระบาดในจังหวัดภูเก็ต มีการลักลอบลำเลียงผ่านระบบขนส่งเอกชนและพัสดุภัณฑ์ โดยพืชกระท่อมจะมีการลำเลียงมาจากจังหวัดทางภาคใต้และมีการลำเลียงโดยใช้รถขนส่ง ซึ่งที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่จะได้มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องแต่พบว่ายังคงมีการลักลอบนำเข้ามาและจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ตลอดเช่นกัน เนื่องจากโทษของยาเสพติดดังกล่าวมีน้อย จึงมีการลักลอบนำเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางมาตรการในการคุมเข้มต่อไปเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ลดลงต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: