นายแพทย์สาธารณสุขจภูเก็ต ชี้แจงกรณี ญาติผู้ป่วยร้องเรียนโรงพยาบาล พบผ้าก๊อส ออกมาทางช่องคลอด

นายแพทย์สาธารณสุขจภูเก็ต ชี้แจงกรณี ญาติผู้ป่วยร้องเรียนโรงพยาบาล พบผ้าก๊อส ออกมาทางช่องคลอด

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ชี้แจงกรณี ญาติผู้ป่วยร้องเรียนเรื่อง พบผ้าก๊อสออกมาทางช่องคลอด หลังจากมาคลอดโรงพยาบาลถลาง 2 เดือน

นายแพทย์ จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า ผู้ป่วยรายนี้ได้มารับบริการคลอดที่โรงพยาบาลถลางจริงตามที่มีการเสนอข่าวในเบื้องต้น (วันที่ 18 มิถุนายน 2651 เวลา 03.00น) โดยคลอดปกติ เป็นทารกเพศหญิง ทั้งนี้ ระหว่างการคลอดนั้น มีการตัดเย็บแผลฝีเย็บด้านขวาของช่องคลอด และมีการฉีกขาดบริเวณแคมเล็ก ทางด้านซ้ายเล็กน้อย ทางโรงพยาบาลได้ทำการเย็บฝีเย็บ และย้ายผู้ป่วยมาพักฟื้น ณ ตึกผู้ป่วยหลังคลอด จนสามารถกลับไ ปพักฟื้นที่บ้านได้ โดยโรงพยาบาลได้นัดตรวจ 7 วันหลังคลอด โดยผู้ป่วยมารับการตรวจ ตามนัด และ เข้าคลินิกนมแม่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ดูตรวจดูแผลฝีเย็บหลังคลอด พบว่า แผลฝีเย็บติดดี ไม่มีบวมแดง น้ำคาวปลามีกลิ่นเล็กน้อย และได้มารับการตรวจ 45 วันหลังคลอด พบว่า แผลฝีเย็บติดดี มีน้ำคาวปลาเล็กน้อย และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านม าผู้ป่วยได้มาโรงพยาบาลถลางและให้ประวัติว่า 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการปวดช่องคลอด ช่องคลอดบวม และมีอาการแสบขณะปัสสาวะ ขณะนั่งมีอาการปวด และเมื่อเวลา 11.00 น. (วันเดียวกัน) ขณะนั่งรับประทานอาหารได้มีก๊อสหลุดออกมาจากช่องคลอด ซึ่งทางแพทย์ ตรวจอัลตร้าซาวด์ให้ในทันที หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่งผลการตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆ และทางโรงพยาบาลได้นัด เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยอีกครั้ง ในวันที่ 4 กันยายน 2561

จากกรณีดังกล่าว แม้ว่าทางญาติผู้ป่วยจะไม่ร้องเรียน ทางโรงพยาบาลถลาง เพียงแค่ต้องการให้ทางโรงพยาบาลรับรู้ถึงข้อผิดพลาดในการให้บริการ เท่านั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตในฐานะแม่ข่ายที่ดูแลด้านสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลถลาง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ได้เรียกประชุมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งตัวแทนฯ เพื่อเข้าพบผู้ป่วยและญาติที่บ้าน พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยม และกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการเรื่องขอรับเงินชดเชยตามมาตรา 41 (ม.41) ต่อไป

สำหรับมาตรการเพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ให้บริการอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น กรณีคลอดบุตรให้มีการตรวจภายในหลังการเย็บแผลหลังคลอดอย่างถี่ถ้วน การลดระยะเวลานัดตรวจผู้ป่วยหลังคลอดจาก 45 วันเหลือ 30 วัน เป็นต้น รวมทั้งหากเกิดความผิดพลาดในการให้บริการในทุกกรณี จะต้องมีการเยียวยาผู้ป่วยหรือญาติอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังได้กล่าวขอบคุณผู้ป่วยและญาติที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดต่อไป อีกทั้งยังคงให้ความไว้วางใจที่จะยังคงใช้บริการกับทางโรงพยาบาลถลาง ต่อไป

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.