นายแพทย์สาธารณสุขจภูเก็ต ชี้แจงกรณี ญาติผู้ป่วยร้องเรียนโรงพยาบาล พบผ้าก๊อส ออกมาทางช่องคลอด

นายแพทย์สาธารณสุขจภูเก็ต ชี้แจงกรณี ญาติผู้ป่วยร้องเรียนโรงพยาบาล พบผ้าก๊อส ออกมาทางช่องคลอด

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ชี้แจงกรณี ญาติผู้ป่วยร้องเรียนเรื่อง พบผ้าก๊อสออกมาทางช่องคลอด หลังจากมาคลอดโรงพยาบาลถลาง 2 เดือน

นายแพทย์ จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า ผู้ป่วยรายนี้ได้มารับบริการคลอดที่โรงพยาบาลถลางจริงตามที่มีการเสนอข่าวในเบื้องต้น (วันที่ 18 มิถุนายน 2651 เวลา 03.00น) โดยคลอดปกติ เป็นทารกเพศหญิง ทั้งนี้ ระหว่างการคลอดนั้น มีการตัดเย็บแผลฝีเย็บด้านขวาของช่องคลอด และมีการฉีกขาดบริเวณแคมเล็ก ทางด้านซ้ายเล็กน้อย ทางโรงพยาบาลได้ทำการเย็บฝีเย็บ และย้ายผู้ป่วยมาพักฟื้น ณ ตึกผู้ป่วยหลังคลอด จนสามารถกลับไ ปพักฟื้นที่บ้านได้ โดยโรงพยาบาลได้นัดตรวจ 7 วันหลังคลอด โดยผู้ป่วยมารับการตรวจ ตามนัด และ เข้าคลินิกนมแม่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ดูตรวจดูแผลฝีเย็บหลังคลอด พบว่า แผลฝีเย็บติดดี ไม่มีบวมแดง น้ำคาวปลามีกลิ่นเล็กน้อย และได้มารับการตรวจ 45 วันหลังคลอด พบว่า แผลฝีเย็บติดดี มีน้ำคาวปลาเล็กน้อย และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านม าผู้ป่วยได้มาโรงพยาบาลถลางและให้ประวัติว่า 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการปวดช่องคลอด ช่องคลอดบวม และมีอาการแสบขณะปัสสาวะ ขณะนั่งมีอาการปวด และเมื่อเวลา 11.00 น. (วันเดียวกัน) ขณะนั่งรับประทานอาหารได้มีก๊อสหลุดออกมาจากช่องคลอด ซึ่งทางแพทย์ ตรวจอัลตร้าซาวด์ให้ในทันที หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่งผลการตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆ และทางโรงพยาบาลได้นัด เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยอีกครั้ง ในวันที่ 4 กันยายน 2561

จากกรณีดังกล่าว แม้ว่าทางญาติผู้ป่วยจะไม่ร้องเรียน ทางโรงพยาบาลถลาง เพียงแค่ต้องการให้ทางโรงพยาบาลรับรู้ถึงข้อผิดพลาดในการให้บริการ เท่านั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตในฐานะแม่ข่ายที่ดูแลด้านสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลถลาง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ได้เรียกประชุมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งตัวแทนฯ เพื่อเข้าพบผู้ป่วยและญาติที่บ้าน พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยม และกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการเรื่องขอรับเงินชดเชยตามมาตรา 41 (ม.41) ต่อไป

สำหรับมาตรการเพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ให้บริการอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น กรณีคลอดบุตรให้มีการตรวจภายในหลังการเย็บแผลหลังคลอดอย่างถี่ถ้วน การลดระยะเวลานัดตรวจผู้ป่วยหลังคลอดจาก 45 วันเหลือ 30 วัน เป็นต้น รวมทั้งหากเกิดความผิดพลาดในการให้บริการในทุกกรณี จะต้องมีการเยียวยาผู้ป่วยหรือญาติอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังได้กล่าวขอบคุณผู้ป่วยและญาติที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดต่อไป อีกทั้งยังคงให้ความไว้วางใจที่จะยังคงใช้บริการกับทางโรงพยาบาลถลาง ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.