ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

วันที่ 17 ส.ค. 61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ,นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะ ลงพื้นที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ให้มีความสวยงาม สะอาดร่มรื่น โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบสาธารณูปโภคโดยรวมให้ได้มาตรฐาน


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในโครงการต่างๆในพื้นที่ อาทิ การไปเยี่ยมชมมณีรัตน์ฟาร์มแพะ ในตำบลป่าคลอก บ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรที่สนใจและนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแพะนำไปแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติม จากนั้นได้เดินทางมายังบ้านพักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งต้องขอชื่นชมทางจังหวัดและทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดแห่งนี้ ที่ได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านการจัดระเบียบสุนัข และการควบคุมสัตว์เลี้ยง โดยชูโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยในปี 2561-2562 เป็นแผนปรับปรุงพัฒนาบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคาร ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารที่พักของสุนัข แบ่งเป็นคอนโดสุนัข 2 ชั้น ซ่อมแซมรั้วและทาสีใหม่ ซ่อมแซมคอกสุนัข ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ระบบบัดน้ำเสีย รวมถึงพัฒนาสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันสุนัขอาศัยอยู่ประมาณจำนวน 500 ตัว

สำหรับโครงการจัดระเบียบสุนัขจรจัด ของจังหวัดภูเก็ตเป็นการดำเนินงานตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.