สถาบันการเรียนรู้เพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยชีวิต

สถาบันการเรียนรู้เพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยชีวิต

นายสมพร แทนสกุล อาจารย์ประจำศูนย์พื้นที่การเรียนรู้บ้านท่าฉัตรไชย อ. ถลาง จ. ภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนมหาวิทยาลัยชีวิตได้มีการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกลทั่วประเทศ ซึ่งพื้นที่การเรียนรู้บ้านท่าฉัตรไชย ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จ. ภูเก็ต ก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งที่มีการรับฟังการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่มี ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยชีวิต ได้มีการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมามีผู้เข้าเรียนจำนวน 60 คน ส่วนในรุ่นนี้คาดว่าจะมีผู้สมัครจำนวน 50 คน ขณะนี้ยังคงมีการรับนักศึกษาเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561


ทั้งนี้สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยชีวิต ถือเป็นการศึกษาที่สอนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ เลือกได้ ตัดสินใจได้ พึ่งตัวเองได้ รวมถึงสอนทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งมหาวิทยาลัยชีวิตได้พัฒนาจากการทำงานกับชุมชน จัดการเรียนรู้เพื่อชุมชน และมาจากการสังเคราะห์ความรู้เพื่อชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนและท้องถิ่นได้พัฒนาวิถีชีวิตเพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Related Post

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

ด้วยรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี จึงส่งผลให้การใช้ชีวิตและการทำงานเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.