ผู้โชคดีได้รับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2561

ผู้โชคดีได้รับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการกาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาด รางวัลที่2และรางวัลที่3โดย รางวัลที่ 2 ได้แก่รถยนต์ HONDA BRIO รุ่น 1.2v จำนวน 1 รางวัล ผู้ที่ถูกรางวัลได้แก่นาย ฐิรดิช สุสิทิโชติ ส่วน รางวัลที่ 3 เป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 รางวัล มี นางสาว สุพจนี จะตะเสริ เป็นผู้รับรางวัล นางสุดาวรรณ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวทั้ง 2 คนซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกาชาดโดยการซื้อสลากกาชาด ซึ่งรายได้ที่มาจากการขายสลากกาชาดทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจะนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดภูเก็ตและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้อีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.