ภูเก็ตจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษร “กว”

ภูเก็ตจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษร “กว”

วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 13 หมวดอักษร “กว” “กิจการร่ำรวยก้าวหน้าวาสนาบารมีทรัพย์เพิ่มพูน” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดภูเก็ต

โดยมีนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นายเรวัติ อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต,นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต,นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมือง ป่าตอง,หัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชน,นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนร่วมงาน

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าอุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ประสบภัย ส่งผลให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าว จึงได้เสนอแก้ไขกฎหมายให้สามารถนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกไปเป็นการทั่วไปตั้งแต่ปีพ.ศ 2546 เพื่อนำรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัด เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลสำคัญของแต่ละจังหวัด,โครงการสนามจราจรเยาวชน,โครงการสร้างนักขับมืออาชีพ,กิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน

นอกจากนี้ผู้ที่ประมูลจะได้มีโอกาสทำบุญเนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการพร้อมทั้งได้สร้างกุศลและคุณประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไป

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนมาแล้ว 12 ครั้งมีรายได้เข้า กองทุนรวมจำนวน 238,495,500 บาท สำหรับการประมูลในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 ในหมวดอักษร “กว” และจะเป็นครั้งที่ 14 เมื่อนับรวมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 1 ครั้งในหมวดอักษร “บบ” โดยการประมูลในครั้งนี้ใช้วิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆหลายรูปแบบ อาทิ การทำป้ายประชาสัมพันธ์,สื่อวิทยุ,สื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดีย ด้วยผลจากการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ขณะมีผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 318 ราย

โอกาสนี้ในการจัดกิจกรรม ได้มีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนให้แก่ผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ราย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.