ภาคเอกชนภูเก็ต แถลงข่าวเตรียมจัดประกวด Miss Queen Andaman Power 2018 Season 6

ภาคเอกชนภูเก็ต แถลงข่าวเตรียมจัดประกวด Miss Queen Andaman Power 2018 Season 6

เมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นายศุภกร สุวรรณ์ ประธานกลุ่มอันดามันพาวเวอร์ พร้อมด้วย นายนพสร สิทธิเวช ผู้จัดการกองประกวดฯ,นางวรรณวิมล วีระวัฒนโยธินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและนายไพโรจน์ บุญจันทร์ ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ร่วมแถลงข่าว พร้อมจัดประกวด Miss Queen Andaman Power 2018 Season 6 ภายใต้แนวคิด ” ฉลาด สวยสุขภาพดี และมีจิตอาสา” รอบแรก ที่ลาน The Port Arena ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง อำเภอกะทู้

ทั้งนี้ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์กลุ่ม อันดามันพาวเวอร์ ภูเก็ต,สถานประกอบการสบายดีคลินิก,(คลินิคความหลากหลายทางเพศแห่งแรกและแห่งเดียวของภูเก็ตได้ร่วมกันจัด ประกวด Miss Queen Andaman Power 2018 Season 6 ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้และเปลี่ยนความคิดในหัวข้อต่างๆ ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายคือสาวประเภทสองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เช่น การใช้ถุงยางอนามัย,สารหล่อลื่นที่ถูกต้อง,การร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง,การใช้ฮอร์โมนที่ถูกวิธี รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ HIV(Pre-Exposure Prophylaxis(PrEP) และ Post-Exposure Prophylaxis (PEP) ที่ถูกต้องกับสาวประเภทสองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยผ่านกิจกรรมการประกวด นางงามสาวประเภทสอง Miss Queen Andaman Power 2018 Season 6 ภายใต้แนวคิด ” ฉลาด สวยสุขภาพดี และมีจิตอาสา” (Smart- Healthy – Beauty with the purpose) โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มสาวประเภทสอง TG (Transgender) ในจังหวัดภูเก็ตให้ตระหนักถึงประเด็น ด้านสุขภาวะทางเพศการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อประเด็นรณรงค์ทางสังคม และเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การป้องกันการติดเชื้อ HIV (โรคเอดส์)/STls (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ,การเข้าสู่บริการที่เป็นมิตรของคลินิกความหลากหลายทางเพศและความเข้าใจในเรื่องของ ICT, การตรวจเลือดด้วยความสมัครใจและการชักชวนเพื่อนเข้าสู่บริการดังกล่าว,การรณรงค์สิทธิความหลากหลายทางเพศและการเข้าใจหลักด้านสิทธิมนุษยชน,การใช้ฮอร์โมนบำบัด (Hormone Therapy), BePrEPared พร้อมก่อนเสี่ยงการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันก่อนเสี่ยงก่อนสัมผัสเชื้อ HIV

ทั้งนี้กิจกรรมถือเป็นเวทีให้สาวประเภทสองได้แสดงศักยภาพของตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและเป็นการคัดเลือกตัวแทนสาวประเภทสอง TG (Transgender) ที่มีความฉลาดสวยสุขภาพดีและมีจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตามเป้าหมายของโครงการ

สำหรับการ จัดกิจกรรมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561เป็นการประกวด Miss Queen Andaman Power 2018 Season 6 ในรอบแรกโดยให้ผู้เข้าประกวดแนะนำตัวกับคณะกรรมการในรอบชุดราตรียาวพร้อมกับจะมีการประกาศรางวัลพิเศษได้แก่รางวัล Miss Best Evening Gown, Miss Smart Perfect, Miss VCT Friendship Awards และรางวัล Best Personality พร้อมประกาศผลนางงามที่เข้ารอบ 11 คน สุดท้าย จากนั้นผู้เข้าประกวดและทำกิจกรรมเก็บตัวและกิจกรรมกลุ่มในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ,วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 จะเป็นการประกวดในรอบสัมภาษณ์ทัศนคติ TG STAR Interview / รอบ Miss Smart Perfect/ การอบรมการใช้ฮอร์โมนบำบัด และวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 -22.00 น. เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดสวมชุดราตรีและชุดว่ายน้ำ ที่ลาน The Port Arena ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม การประกวด Miss Queen Andaman Power 2018 ภายใต้แนวคิด ” ฉลาด สวยสุขภาพดี และมีจิตอาสา” ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ทำให้สาวประเภทสองมีความตื่นตัวในการเข้าร่วมตรวจสุขภาพของตนเองและเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ป้องกันตนเองและเพื่อนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศและ โรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.