ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เวลา 11.00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นายสุรจิต วิชชุวรรณปศุสัตว์จังหวัด นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุนอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักพิงสุนัขจรจัดให้มีความสวยงามสะอาดร่มรื่นโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยของลงลำรางสาธารณะ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบบ้านพักพิงสุนัข ว่า การมาตรวจติดตามครั้งนี้ได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้า ทางเข้า ติดตั้งป้าย และมีรูปสุนัข เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปมาได้เห็นอย่างชัดเจน มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าอินเตอร์เน็ต WiFi และขณะนี้ได้ขอพื้นที่เพิ่มเติมจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ได้มีการปรับระบบบริหารจัดการ จากเดิม ที่มีคนดูแลเพียง 2 คนขณะนี้ได้จ้างบุคลากรเพิ่มเติม รวมเป็น 5 คน ที่จะคอยดูแลบริหารจัดการภายในบ้านพักพิงสุนัข มีการวางระบบการจัดการน้ำเสียและมูลสุนัขจะต้องแยกจากกันก่อนปล่อยลงลำรางสาธารณะ จัดระบบสาธารณูปโภคภายในให้สะอาด ต้องไม่มีกลิ่น รบกวน นอกจากนี้ได้ร่วมกับมูลนิธิ Soy Dog ที่สนับสนุนบุคลากร และอุปกรณ์ทำหมัน ให้กับสุนัขที่บ้านพักพิงสุนัขดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้ที่บ้านพักพิงสุนัข ยังมีความขาดแคลนในหลายๆด้าน อาทิคอกสุนัขที่จะให้อยู่เป็นสัดส่วนเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ จะมีหลายขนาดจึงขอเชิญชวนผู้ที่รักสุนัข สามารถที่จะบริจาคทำคอกสุนัขได้ ในราคา ตารางเมตรละ 550.บาท สำหรับบ้านพักพิงสุนัขดังกล่าวมีสุนัขกว่า 400 ตัวอยู่ในความดูแลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันจะได้รับงบสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในการบริหารจัดการ ดูแลสุนัขดังกล่าว ผู้สนใจบริจาคสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตสวนป่าบางขนุนหมายเลขโทรศัพท์ 0 7621 6934 หรือที่มูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน เลขที่บัญชี 8050 849 260 ชื่อบัญชีบ้านพักพิงสุนัขจรจัดมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืนธนาคารกรุงไทย หรือที่ตู้รับบริจาคในห้างสรรพสินค้าต่างๆ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.