ประชารัฐภูเก็ตรับ 2 รางวัลเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนทำงาน

ประชารัฐภูเก็ตรับ 2 รางวัลเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนทำงาน

นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้ารับรางวัล Pracharat Award 2017 2 รางวัล เป็นของขวัญให้กับทีมงาน และชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนเพื่อสร้างความสุข และรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และการบูรณาการความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการอำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ประชารัฐภูเก็ตรับ 2 รางวัลเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนทำงาน

ประชารัฐภูเก็ตรับ 2 รางวัลเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนทำงาน

ประชารัฐภูเก็ตรับ 2 รางวัลเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนทำงาน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.