ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต แถลงข่าว การจัดสรรงบประมาณ

ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต แถลงข่าว การจัดสรรงบประมาณ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นางเบญวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการแถลงข่าว เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยของมูลนิธิฯ และ การสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านบริการสาธารณสุข

(Conveninent Clinic) ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตลอดจนการจัดงานเทกระจาด (วันสารทพ้อต่อ) ประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และสื่อมวลชนเข้าร่วม
นางเบญวรรณ กล่าวว่า เนื่องจากทางมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร และที่ผ่านมาได้มีพี่น้องประชาชนที่ให้ความศรัทธาในการทำงานของมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญ เพื่อให้นำไปช่วยเหลือทางด้านสาธารณกุศลต่างๆ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ก็ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย เสียชีวิตและทุกข์ยากต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ ร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐเช่น ตำรวจ โรงพยาบาล เป็นต้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

“เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของทีมกู้ชีพกู้ภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ จึงได้มีการจัดงบประมาณจัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท จากเดิมที่มีรถดังกล่าวอยู่แล้ว 12 คัน นอกจากนี้ยังมีการซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ อีก 1 คัน มูลค่าประมาณ 1.2 ล้านบาท ในการใช้ช่วยเหลือหรือขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ”
นางเบญจวรรณ กล่าวด้วยว่า เนื่องจากทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านบริการสาธารณสุข (Conveninent Clinic) ซึ่งเป็นการจัดบริการรูปแบบพิเศษ สำหรับผู้ป่วยที่มีเวลาน้อย หรือไม่มีความประสงค์รอคอย เป็นเงินจำนวน 6.7 ล้านบาทเศษ ซึ่งขณะนี้ได้มีการสนับสนุนงบประมาณไปแล้ว และได้มีการเริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารห้องตรวจโรค ก่อสร้างถนนหน้าอาคารหลวงพ่อแช่ม รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จก็จะทำให้ผู้ป่วยที่ไปรับการรักษามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามโอกาสนี้ยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมงานเทกระจาด(วันสารทพ้อต่อ) ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ทั้งนี้จะมีการนำสิ่งของประเภทเครื่องบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารกระป๋อง เป็นต้น มาแจกจ่ายให้กับผู้ด้อยโอกาสต่างๆ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.