อบต.เชิงทะเลจัดงานวันเกษตรกร ครั้งที่ 12

อบต.เชิงทะเลจัดงานวันเกษตรกร ครั้งที่ 12

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 17 ส.ค. 60 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หลังโลตัสตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สภาเกษตรจังหวัด ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจัดงานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ครั้งที่ 12 สนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ยังคงทำการเกษตร ที่ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจัดงานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ครั้งที่ 12 สนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ยังคงทำการเกษตร ที่ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจัดงานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ครั้งที่ 12 สนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ยังคงทำการเกษตร ที่ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจัดงานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ครั้งที่ 12 สนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ยังคงทำการเกษตร ที่ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจัดงานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ครั้งที่ 12 สนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ยังคงทำการเกษตร ที่ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าวว่า งานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ได้จัดติดต่อกันมาปีนี้ เป็นปีที่ 12 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พี่น้องประชาชนและชุมชนได้ตระหนักว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักดั้งเดิมที่สำคัญ และหล่อเลี้ยงคนไทยมาเป็นเวลาเนิ่นนาน และปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญอันดับ 1 ของคนไทย ในขณะที่สังคมภูเก็ตความเจริญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้อาชีพเกษตรลดความสำคัญลง แต่โดยพื้นฐานแล้ว คนภูเก็ต ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เห็นถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตร จึงได้มีการจัดงานวันเกษตรกรขึ้น เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ยังคงทำการเกษตรอยู่ ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

ในส่วนของกิจกรรมการจัดงานประจำปีนี้ ประกอบด้วย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดแพะ การประกวดกระบือ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การออกร้าน นิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานราชการ เอกชน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.