รพ.วชิระภูเก็ต จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

รพ.วชิระภูเก็ต จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น 6 ตึกคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์ทัปณ สัมปทาณรักษ์ (อ่านว่า ทับ-ปะ-นะ-สัม-ปะ-ทา-นะ-รัก) รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก ปี 2560 โดยมี นางสุจิตต์ แสนมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าพยาบาล, คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปีขึ้นไป พร้อมคุณลูก และครอบครัว เข้าร่วม

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก ปี 2560

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก ปี 2560

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก ปี 2560

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก ปี 2560

นางสุจิตต์ แสนมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าพยาบาล กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกร่วมกับองค์กรพันธมิตรนมแม่โลก 120 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลกในทุกปี ดังนั้น คลินิกนมแม่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมกับกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก “รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนหันมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และให้ต่อไปพร้อมอาหารเสริมตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี หรือมากกว่า รวมทั้งเป็นการฉลองความสำเร็จในรอบ 36 ปีที่การปกป้องให้เด็กไทยได้กินนมแม่เกิดขึ้นได้จริง และสนับสนุนให้แม่มีกำลังใจสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมั่นใจ เพื่อให้เด็กไทยมีการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและมีพัฒนาสมวัย เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีต่อไป

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ 6 เดือน, คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ 1 ปี, และคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้มากกว่า 2 ปี รวมทั้งสิ้น 70 คน นอกจากนี้ ยังมีมุมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดหนูน้อยฟันสวย, มุมพัฒนาการเด็ก, มุมโภชนาการเด็ก Cooking for Kids, มุมแพทย์แผนไทยกับมารดาหลังคลอด, กิจกรรมหนู่น้อยนมแม่แข่งคลาน และกิจกรรมแข่งวิ่ง เตาะแตะ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.