สถาบันอาหาร จับมือ สศอ. ติวเข้มเชฟร้านอาหารไทย นำร่องที่แรก จ.ภูเก็ต

สถาบันอาหาร จับมือ สศอ. ติวเข้มเชฟร้านอาหารไทย นำร่องที่แรก จ.ภูเก็ต

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)  เดินหน้าโปรโมท “มาตรฐานรสชาติอาหารไทย” พร้อมประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย “รสไทยแท้” (Rod Thai Tae)อาหารคาวหวานรวม 14 เมนู ตั้งเป้าปีหน้าเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 5 เมนู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เชฟร้านอาหารไทย 80 ราย นำร่องจ.ภูเก็ตเป็นที่แรก เตรียมโรดโชว์ในประเทศต่อเนื่อง เน้นเมืองท่องเที่ยวใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ พัทยา หวังเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเผยแพร่สู่ชาวต่างชาติ ส่วนต่างประเทศเตรียมจับมือกับกระทรวงการต่างประเทศไปญี่ปุ่น  อังกฤษ และประเทศในโซนยุโรปที่มีร้านอาหารไทยจำนวนมากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)  เดินหน้าโปรโมท “มาตรฐานรสชาติอาหารไทย” พร้อมประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย “รสไทยแท้”(Rod Thai Tae)อาหารคาวหวานรวม 14 เมนู ตั้งเป้าปีหน้าเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 5 เมนู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เชฟร้านอาหารไทย 80 ราย นำร่องจ.ภูเก็ตเป็นที่แรก เตรียมโรดโชว์ในประเทศต่อเนื่อง เน้นเมืองท่องเที่ยวใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ พัทยา หวังเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเผยแพร่สู่ชาวต่างชาติ ส่วนต่างประเทศเตรียมจับมือกับกระทรวงการต่างประเทศไปญี่ปุ่น  อังกฤษ และประเทศในโซนยุโรปที่มีร้านอาหารไทยจำนวนมาก

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันอาหาร ดำเนิน“โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก” โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานด้านรสชาติอาหาร พร้อมประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย “รสไทยแท้” (Rod Thai Tae) ไปยังเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆทั่วประเทศ โดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่แรก เพื่อเป็นจังหวัดนำร่องในการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหารไทย “รสไทยแท้” รวม 14 เมนูอาหารคาวหวานที่ได้ผ่านการทดสอบรสชาติมาตรฐานอาหารไทยตามกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยเมนู ผัดกะเพราหมู แกงเขียวหวานเนื้อ ต้มข่าไก่ มัสมั่น แกงเลียง ผัดไทย   ต้มยำกุ้ง พะแนงเนื้อ ส้มตำไทย ลาบหมู สะเต๊ะไก่ ผัดเปรี้ยวหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง และทับทิมกรอบ

สถาบันอาหาร จับมือ สศอ. ติวเข้มเชฟร้านอาหารไทย นำร่องที่แรก จ.ภูเก็ต โปรโมท “รสไทยแท้” มาตรฐานรสชาติอาหารไทย

สถาบันอาหาร จับมือ สศอ. ติวเข้มเชฟร้านอาหารไทย นำร่องที่แรก จ.ภูเก็ต โปรโมท “รสไทยแท้” มาตรฐานรสชาติอาหารไทย

สถาบันอาหาร จับมือ สศอ. ติวเข้มเชฟร้านอาหารไทย นำร่องที่แรก จ.ภูเก็ต โปรโมท “รสไทยแท้” มาตรฐานรสชาติอาหารไทย

สถาบันอาหาร จับมือ สศอ. ติวเข้มเชฟร้านอาหารไทย นำร่องที่แรก จ.ภูเก็ต โปรโมท “รสไทยแท้” มาตรฐานรสชาติอาหารไทย

โดยเป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารไทย เทคนิควิธีการประกอบอาหาร และการใช้วัตถุดิบทดแทน พร้อมสาธิตการปฏิบัติเมนูอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย ให้กับผู้ประกอบการและผู้ปรุงอาหาร(เชฟ)จากภัตตาคาร ร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 13 – 14 ก.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทย และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มุ่งหวังจะเห็นจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหารไทย  “รสไทยแท้” ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบ และเข้าใจในเรื่องราวของอาหารไทย           ทั้งรสชาติ ส่วนผสม คุณประโยชน์ จนนำไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง

นายยงวุฒิ กล่าวต่อว่า “ในปีหน้านี้สถาบันอาหารตั้งเป้าจะเพิ่มเมนูอาหาร “รสไทยแท้” อีกไม่ต่ำกว่า 5 เมนู และจัดทีมโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานรสชาติอาหารไทยภายใต้เครื่องหมาย “รสไทยแท้” โดยในประเทศเน้นเมืองท่องเที่ยวใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ พัทยา เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เผยแพร่สู่ชาวต่างชาติ ส่วนต่างประเทศเตรียมจับมือกับกระทรวงการต่างประเทศไปจัดกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น  อังกฤษ และประเทศในโซนยุโรปที่มีร้านอาหารไทยจำนวนมาก       ทั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับผู้ประกอบการให้ได้ 500 รายต่อปี และส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยทั่วโลก มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องครบถ้วนตามสูตรต้นแบบการปรุงอาหารของไทย และมีรสชาติอาหารไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งการรับรองมาตรฐานอาหาร “รสไทยแท้” (Rod Thai Tae) จากสถาบันอาหาร จะเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่ช่วยการันตีว่า

ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจสามารถนำอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว หรือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเฉพาะ 14 เมนูที่สถาบันอาหารได้กำหนดมาตรฐานรสชาติอาหารไทยไว้แล้ว เข้ารับการทดสอบหาค่ามาตรฐานเพื่อขอรับเครื่องหมายมาตรฐาน  “รสไทยแท้” ได้ที่สถาบันอาหาร ติดต่อฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 02 422 8688”

อนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันอาหาร ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานด้านรสชาติอาหาร ภายใต้“โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก” (Authenticity of Thai Food for the World) ขึ้น ด้วยการนำเครื่องมือและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ร่วมกับองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญอาหารไทย ซึ่งมีศิลปะในการปรุง การชิม มากำหนดมาตรฐานอาหารไทย เป็นการนำเอาหลักการสากลด้านกระบวนการรับรองมาตรฐานมารองรับ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างอัตลักษณ์อาหารไทยให้ต่างชาติได้รับรู้ว่ารสชาติอาหารไทยที่แท้จริงควรเป็นอย่างไร โดยใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ผนวกกับด้านประสาทสัมผัสในการสร้างมาตรฐานให้อยู่ในช่วงค่าที่ยอมรับได้ เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละประเทศอาจจะมีรสนิยมในด้านรสชาติที่แตกต่างกันบ้าง   ก็สามารถนำไปปรับตามความต้องการได้ โดยยังคงอยู่ในช่วงมาตรฐานก็ไม่ถือว่าผิดกติกา

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.