ศาลเจ้าปุดจ้อส่งมอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อ

ศาลเจ้าปุดจ้อส่งมอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อ

วันที่ 12 ก.ค. 60 ที่ศาลเจ้าปุดจ้อ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและเป็นตัวแทนของศาลเจ้าปุดจ้อเพื่อส่งมอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายธีรวุฒิ ศรีตุลารักษ์ ผู้จัดการศาลเจ้าปุดจ้อ นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการศาลเจ้าปุดจ้อเข้าร่วม

ศาลเจ้าปุดจ้อส่งมอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อ มูลค่า 6 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลภูเก็ต เพื่อใช้ออกหน่วยบริการประชาชนด้านทันตกรรม

ศาลเจ้าปุดจ้อส่งมอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อ มูลค่า 6 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลภูเก็ต เพื่อใช้ออกหน่วยบริการประชาชนด้านทันตกรรม

นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ผู้จัดการศาลเจ้าปุดจ้อ กล่าวว่า การส่งมอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เกิดจากปัญหาในเรื่องการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในแต่ละครั้งของงานทันตกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุบริการด้านทันตกรรม นอกจากนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ ทั้งจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการตั้งหน่วยบริการ ทางคณะกรรมการศาลเจ้าจึงได้มีมติที่จะช่วยระดมทุนจัดซื้อรถทันตกรรมเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มูลค่า 6,000,000 บาท เพื่อใช้ในการบริการเชิงรุกแก่ประชาชนโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนประถมศึกษา เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานสงเคราะห์เด็กต่าง ๆ โดยได้มีการระดมทุนจัดกิจกรรมเดินวิ่งมหากุศล ปุดจ้อ มินิมาราธอน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 และทางศาลเจ้าได้สมทบทุนจนสามารถซื้อรถทันตกรรมเคลื่อนที่ได้สำเร็จ และเริ่มออกหน่วยให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับรถทันตกรรมเคลื่อนที่คันนี้ได้รับการตั้งชื่อรถว่า รถทันตกรรมเคลื่อนที่พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อ มียูนิตทันตกรรมบนรถ 2 ยูนิต พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถให้บริการรักษาได้เหมือนกับในโรงพยาบาล มีความสะดวกสบาย สามารถให้บริการที่ได้มาตรฐาน โดยที่ผ่านมามีการออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ โรงเรียน 37 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 แห่ง สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านพักคนชรา ศาลเจ้าสะพานหิน เทศบาลตำบลวิชิต รวมมีนักเรียนและประชาชนเข้ารับบริการไปแล้วจำนวน 28,602 ราย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.