เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560”

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560”

วันที่ 14 มิ.ย. 60 ที่โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 What can you do Give Blood , Give now, Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือน คุณทำได้ โดยมีนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สมาชิกเหล่ากาชาด ส่วนราชการและผู้บริจาคโลหิต เข้าร่วม

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560” จังหวัดภูเก็ต แนวคิด What can you do Give Blood , Give now, Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือน .. คุณทำได้

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560” จังหวัดภูเก็ต แนวคิด What can you do Give Blood , Give now, Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือน .. คุณทำได้

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560” จังหวัดภูเก็ต แนวคิด What can you do Give Blood , Give now, Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือน .. คุณทำได้

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560” จังหวัดภูเก็ต แนวคิด What can you do Give Blood , Give now, Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือน .. คุณทำได้

นางสุดาวรรณ กล่าวว่า จากการที่สหพันธ์สภากาชาดสากล และ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อให้เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.ดาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก จึงสมควรอย่างยิ่งที่สภากาชาดทั่วโลกจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการโลหิต รวมทั้งร่วมกันเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต โดยแนวคิดในการจัดงานคือ What can you do Give Blood , Give now, Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือน คุณทำได้ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่ได้สละโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเพื่อให้มีปริมาณโลหิตคงคลังเพียงพอใช้ สามารถรองรับช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้

ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อสร้างกระแสให้เกิดการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ 100% ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในปี 2020 และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนที่มีสุขภาพดี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิต รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต การเสวนาพูดคุยประสบการณ์ผู้บริจาคโลหิต การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนงานบริการโลหิตจังหวัดภูเก็ต พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้บริจาคโลหิตและพิธีมอบกระเช้าที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต

Related Post

รายงานพิเศษ โครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด”

รายงานพิเศษ โครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด”

นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า วันที่ 19 เม.ย. 61 ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply