ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พลตำรวจตรีธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนโยบายลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 50 รายในปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนโยบายลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ตให้ต่ำกว่า 50 รายในปี 2563 (2020) โดยภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นยุทธศาสตร์สำคัญ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีเป้าหมายลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ตให้ต่ำกว่า 50 รายลดลงร้อยละ 50 ในปี 2563

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนโยบายลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 50 รายในปี 2563 เน้นทำงานบูรณาการปรับปรุงจุดเสี่ยงของถนนและผิวจราจรเพื่อลดปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ และยังคงบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนโยบายลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 50 รายในปี 2563 เน้นทำงานบูรณาการปรับปรุงจุดเสี่ยงของถนนและผิวจราจรเพื่อลดปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ และยังคงบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น

โดยการประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการมูลนิธิ Sefer Road Foundation (SRF) ในส่วนของปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินงาน จากการที่ได้มีการติดตั้งระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Red light Camera) เพื่อตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร การขับขี่ด้วยความเร็ว และการไม่สวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่ติดตั้ง 5 จุด ของจังหวัดภูเก็ต เบื้องต้นการทำงานของระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Red light Camera) ยังไม่เสถียร จึงให้บริษัทกิจการค้าร่วม (ซูม เซาเทิร์น) ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานบูรณาการกันเพื่อแก้ไขข้อข้องของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

พลตำรวจตรี ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขอให้ทุกสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง ดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น เน้นการตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่รถและเน้นการตรวจจับความเร็ว เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตมากที่สุด

Related Post

เช็กลิสต์ 3 สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจจ้างบริษัทรับทำ SEO

เช็กลิสต์ 3 สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจจ้างบริษัทรับทำ SEO

หากคุณคือเจ้าของธุรกิจมือใหม่ที่ต้องการโปรโมทแบรนด์ให้กลายเป็นที่รู้จัก อย่างน้อยเริ่มต้นจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.