มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายแถลงข่าวเตรียมจัดงานครบรอบ 10 ปี

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายแถลงข่าวเตรียมจัดงานครบรอบ 10 ปี

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายแถลงข่าวเตรียมจัดงานครบรอบ 10 ปี

วันที่ 1 มิ.ย. 60 ที่มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ซอยน้ำหนึ่งใจเดียว หมู่ 1 ถ. เทียมประชาอุทิศ เกาะสิเหร่ ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล ประธานมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย พร้อมด้วย Mr.Franco Fzeri กรรมการมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย นายเลิศพงศ์ ตันโสวัฒน์ ประธานการจัดงานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ร่วมกันแถลงข่าวงานฉลองครบรอบ 10 ปี หมู่บ้านเด็กตะวันฉายที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มิ.ย. 2560 ณ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกบูธขายสินค้าการกุศล การแสดงของเด็ก ๆ กิจกรรมบนเวทีและอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้สืบเนื่องจากภัยพิบัติสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2547 ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สโมสรไลออนส์ต่าง ๆ ได้ให้การช่วยอย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดภูเก็ตและพังงา โดยสโมสรไลออนส์ภูเก็ตอันดามันซีได้ร่วมมือจัดหาทุนเพื่อสร้างหมู่บ้านสำหรับเด็กกำพร้าเนื่องจากภัยพิบัติ โครงการนี้ได้เริ่มอย่างจริงจังจากสโมสรไลออนส์และผู้มีจิตศรัทธาแถบยุโรปและประสานกับสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ซึ่งในขณะนั้น มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือและปกป้องเด็กมานานกว่า 10 ปี ได้ดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายขึ้นโดยมีกรรมการมูลนิธิประกอบด้วยสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต 4 คนและจากสโมสรไลออนส์ภูเก็ตอันดามันอีก 4 คน รวมเป็น 8 คน โดยมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17 สิงหาคม 2549 เพื่อสร้างสถานสงเคราะห์เด็ก โดยดำเนินการให้เป็นที่พักพิงแก่เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กสภาวะยากลำบาก เด็กครอบครัวแตกแยก หรือผลกระทบจากภัยพิบัติ เด็กถูกทารุณ ถูกทอดทิ้งและเด็กที่อยุ่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์และได้รับวามคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่สดใสด้วยการดูแลตามแบบฉบับแห่ครอบครัวไทย สถานสงเคราะห์เด็กหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ปัจจุบันมีเด็กในการสงเคราะห์จำนวน 95 คน และเด็กก่อนวัยเข้าเรียนจากชุมชนยากจนใกล้เคียงจำนวน 20 คน

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเที่ยวงานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายในวันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560 ณ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย บ้านเลขที่ 15/20 ซอยน้ำหนึ่งใจเดียว ม. 1 ถ. เทียมประชาอุทิศเกาะสิเหร่ ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต และร่วมกันบริจาคเงินหรือสิ่งของต่าง ๆ ในการให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 076-214116

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายแถลงข่าวเตรียมจัดงานครบรอบ 10 ปี

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายแถลงข่าวเตรียมจัดงานครบรอบ 10 ปี

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายแถลงข่าวเตรียมจัดงานครบรอบ 10 ปี

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายแถลงข่าวเตรียมจัดงานครบรอบ 10 ปี

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.