ศาลเจ้าภูเก็ตเตรียมความพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก 18-26 ต.ค.นี้

นาย ประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ว่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลเจ้าและหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2552 ในระหว่างวันที่ 18-26 ตุลาคม 2552 ประเพณี ถือศีลกินผักถือเป็นประเพณีอันดีงามและสืบทอดกันมานานของชาวจังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งหมายให้ตั้งมั่นปฏิบัติจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียน หรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญและความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดพิธีสวดมนต์ การจัดเตรียมสถานที่ การเตรียมผู้ดำเนินการประกอบพิธี การจัดเตรียมอาหารสำหรับประกอบพิธี รวมถึงการจัดระบบจราจรและการรักษาความปลอดภัย การจัดหน่วยพยาบาล การควบคุมความปลอดภัยในการใช้อาวุธของคนทรงเจ้า การประชาสัมพันธ์การจัดงาน การควบคุมการใช้ประทัด การควบคุมราคาสินค้าช่วงประเพณีฯ และการออกเยี่ยมศาลเจ้าต่างๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตอย่าง เคร่งครัด เพราะประเพณีถือศีลกินผัก เป็นวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตมานานเกือบ 200 ปี จึงต้องมีการสานต่อวัฒนธรรมอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ ชมรมอ๊ามภูเก็ตได้แจ้งกำหนดพิธีกรรมพิเศษเพื่อถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันโซ่ยหยี่ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสะพานหิน โดยมอบหมายให้ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งเป็นผู้ดูแลเรื่องพิธีกรรมทั้งหมด

ประเพณี ถือศีลกินผักถือเป็นช่วงที่ทุกคนต้องลดละจากการเบียดเบียนกัน ไม่ว่าด้วยวาจา กิริยา การกระทำ หรือแม้แต่จะคิด เป็นช่วงที่ต้องควบคุมจิตให้สงบนิ่งด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ เจี๊ยะฉ่าย (รับ ประทานอาหารที่ปรุงจากฝัก งดรับประทานผักที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ หอม กระเทียม กุยช่าย คึ่นช่าย เป็นต้น) ส่งเก๋ง (สวดมนต์) เจ่เสียม (จำศีล) การควบคุมจิตให้ว่าง สงบนิ่ง

Related Post

แสนสิริ 40 ปี ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ ภูเก็ต เตรียมเปิดตัว “เดอะ เบส ไรส์”

แสนสิริ 40 ปี ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ ภูเก็ต เตรียมเปิดตัว “เดอะ เบส ไรส์”

เดอะ เบส ไรส์ เปิดชมห้องตัวอย่างแล้ววันนี้ พร้อมรับโปรฯ 2 ต่อ คือ ส่วนลดสูงสุด 200,000* บาท และต่อที่ 2 ให้ห้องแต่งครบ ฟรีเฟอร์ฯ…

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.