ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 12 สิงหา

ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 12 สิงหา

ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 12 สิงหา

ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ ห้องบันทึกเทป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (NBT)

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.