ชาวภูเก็ตร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง

ชาวภูเก็ตร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคา

ค่ำวันที่ 10 ธันวาคม 2554 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรมดูปรากฎการณ์จันทรุปราคา ซึ่งภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดขึ้นบริเวณเวียนภิรมณ์รัตน์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดย ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ฯ นำกล้องดูดาวจำนวน 10 ตัวมาให้บริการดูดวงจันทร์ พร้อมกับอธิบายปรากกฏการณ์จันทรุปราคาที่เกิดขึ้นในค่ำวันนี้ โดยดวงจันทร์ได้ขึ้นทางท้องฟ้าด้านทิศตะวันออก ทำมุมเงย 45 องศา จากนั้นในเวลาประมาณ 19.45 น.ดวงจันทร์ได้เคลื่อนเข้าไปสู่เงามืดของโลก

อย่างไรก็ตาม ในช่วงค่ำท้องฟ้าเหนือจังหวัดภูเก็ต มีเมฆชั้นต่ำมาบังเล็กน้อย ทำให้มองไม่เห็นดวงจันทร์ จนกระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น.เมฆเริ่มเบาบางลง จนท้องฟ้าเริ่มใสทำให้มองเห็นดวงจันทร์ที่เริ่มถูกเงามืดกลืนกินเป็นเสี้ยวได้อย่างชัดเจน และเวลา 20.30 น. มีเมฆกลุ่มมาบังดวงจันทร์อีกครั้ง แต่ไม่หนานัก ยังคงเห็นดวงจันทร์ที่เคลื่อนเข้าหาเงามืดอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถูกเงาของโลกบังมิดทั้งดวง ทำให้ผู้ที่มาร่วมดูจันทรุปราคาต่างส่งเสียงโห่ร้องดีใจที่ได้มาเห็นจันทรุปราคาเต็มดวง

ทั้งนี้เงามืดได้บังดวงจันทร์กินเวลาประมาณ 51 นาที จากนั้นดวงจันทร์เคลื่อนออกจากเงาโลก และเริ่มสว่างขึ้นจนพ้นเงาโลก เห็นดวงจันทร์เต็มดวงอีกครั้งในเวลา 00.30 น.

สำหรับจันทรุปราคาเป็นอุปราคาที่เกิดขึ้นเมื่อเงาของโลกทอดไปบนดวงจันทร์ แต่ดวงจันทร์จะไม่มืดสนิทเมื่อเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง เพราะแสงสีแดงของดวงอาทิตย์จะผ่านชั้นบรรยากาศโลกไปตกกระทบบนดวงจันทร์ และจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2557

Share:

Related Post

ฮิลตัน ภูเก็ต มอบชุดชั้นใน ให้กับผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานจังหวัดภูเก็ต

ฮิลตัน ภูเก็ต มอบชุดชั้นใน ให้กับผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต, ประเทศไทย – 15 มีนาคม 2562 – โรงแรมฮิลตันภูเก็ตอาเคเดีย รีสอร์ทแอนด์ นำโดยคุณจิรา วรศานต์ ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.